• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 734.537
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
175 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Xuất xứ: America / Loại: - / Hãng sản xuất: Extech / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 0 /
63.379.000 ₫
2
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0-1150 um / Độ chính xác: ±(0.5 µm + 1%) 0 – 100 µm / Trọng lượng (g): 140 /
31.500.000 ₫
3
Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: olympus / Thang đo: 0 ~ 2000µm / Độ chính xác: 0.01 mm /
31.000.000 ₫
4
Xuất xứ: England / Loại: - / Hãng sản xuất: Elcometer / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 161 /
30.079.000 ₫
5
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Elcometer / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 156 /
26.079.000 ₫
6
Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: KETT / Thang đo: 0 ~ 2000µm / Độ chính xác: - /
25.790.000 ₫
7
Xuất xứ: - / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Trọng lượng (g): 345 /
24.500.000 ₫
8
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: - / Độ chính xác: 0.1µm (0 ~ 99.9µm)/1µm (100-1250µm) / Trọng lượng (g): 110 /
24.000.000 ₫
9
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0-625 µm / Độ chính xác: ±(0.5 µm + 1%) 0 – 100 µm / Trọng lượng (g): 140 /
22.876.000 ₫
10
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: - / Độ chính xác: ±(1 µm + 1%) 0 – 50 µm / Trọng lượng (g): 140 /
22.000.000 ₫
11
Xuất xứ: England / Loại: - / Hãng sản xuất: ELCOMETER / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: 99% / Trọng lượng (g): 0 /
22.000.000 ₫
12
Xuất xứ: Ukraina / Hãng sản xuất: NOVOTEST / Trọng lượng (g): 0 /
21.879.000 ₫
13
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: ELCOMETER / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: ±2.5µm / Trọng lượng (g): 154 /
20.579.000 ₫
14
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: ±2µm + 2% / Trọng lượng (g): 0 /
19.600.000 ₫
15
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: - / Độ chính xác: 0.01 mm / Trọng lượng (g): 140 /
19.350.000 ₫
16
Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Time / Thang đo: 0 - 1000µm / Độ chính xác: ±2µm + 1% /
19.000.000 ₫
17
Xuất xứ: England / Loại: - / Hãng sản xuất: Elcometer / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 161 /
18.390.000 ₫
18
Xuất xứ: - / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 345 /
17.900.000 ₫
19
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên thép / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Trọng lượng (g): 0 /
17.079.000 ₫
20
Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: KETT / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: - /
17.000.000 ₫
21
Xuất xứ: England / Loại: - / Hãng sản xuất: Elcometer / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 0 /
16.979.000 ₫
22
Xuất xứ: China / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: - / Thang đo: - / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 86 /
16.900.000 ₫
23
Xuất xứ: China / Loại: - / Hãng sản xuất: Time / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 100 /
15.900.000 ₫
24
Xuất xứ: China / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Mitech / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 100 /
15.500.000 ₫
25
Xuất xứ: Mỹ / Hãng sản xuất: Defelsko / Trọng lượng (g): 0 /
14.790.000 ₫
26
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: ±(1 µm + 1%) 0 – 50 µm / Trọng lượng (g): 140 /
14.790.000 ₫
27
Xuất xứ: China / Loại: Lớp phủ trên thép / Hãng sản xuất: Mitech / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Trọng lượng (g): 100 /
14.500.000 ₫
28
Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 2000µm / Độ chính xác: ±2µm + 1% /
14.500.000 ₫
29
Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 - 1000µm / Độ chính xác: ±2µm + 1% /
14.450.000 ₫
30
Xuất xứ: China / Loại: Lớp phủ trên gỗ / Hãng sản xuất: Mitech / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 100 /
14.200.000 ₫
31
Xuất xứ: China / Loại: Lớp phủ trên gỗ / Hãng sản xuất: Mitech / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 100 /
14.000.000 ₫
32
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Compact / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 200 /
13.900.000 ₫
33
Xuất xứ: Taiwan / Loại: - / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 2000µm / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 220 /
13.790.000 ₫
34
Xuất xứ: Trung Quốc / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: - / Thang đo: 0 ~ 2000µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 0 /
13.400.000 ₫
35
Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Neo Derm / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: - /
13.000.000 ₫
36
Xuất xứ: - / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Trọng lượng (g): 245 /
13.000.000 ₫
37
Xuất xứ: Korea / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: - / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: ±2µm + 3% / Trọng lượng (g): 200 /
12.900.000 ₫
38
Trọng lượng (g): 0 /
12.579.000 ₫
39
Xuất xứ: China / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: TCVN / Trọng lượng (g): 340 /
12.379.000 ₫
40
Xuất xứ: America / Loại: - / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 - 1000µm / Độ chính xác: ±2µm + 3% / Trọng lượng (g): 70 /
12.200.000 ₫
41
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: - / Trọng lượng (g): 81 /
12.000.000 ₫
42
Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: - /
12.000.000 ₫
43
Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: KETT / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: - /
11.450.000 ₫
44
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Compact / Thang đo: 0 - 1000µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 250 /
11.400.000 ₫
45
Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0.01 … 203 mm / Độ chính xác: 0.01 mm /
11.300.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >