• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 736.575
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
175 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
91
Xuất xứ: Anh / Hãng sản xuất: Elcometer / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
92
Xuất xứ: Anh / Hãng sản xuất: Elcometer / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
93
Xuất xứ: Anh / Hãng sản xuất: Elcometer / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
94
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Elcometer / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 156 /
Liên hệ gian hàng
95
Xuất xứ: Mỹ / Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
96
Xuất xứ: Mỹ / Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
97
Xuất xứ: Mỹ / Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
98
Xuất xứ: - / Loại: - / Hãng sản xuất: Pce / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 100 /
Liên hệ gian hàng
99
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
100
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
101
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
102
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 81 /
Liên hệ gian hàng
103
Xuất xứ: Đức / Hãng sản xuất: ElektroPhysik / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
104
Xuất xứ: Đức / Hãng sản xuất: ElektroPhysik / Trọng lượng (g): 225 /
Liên hệ gian hàng
105
Xuất xứ: England / Loại: - / Hãng sản xuất: Elcometer / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: 98% / Trọng lượng (g): 300 /
Liên hệ gian hàng
106
Xuất xứ: Anh / Hãng sản xuất: Elcometer / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
107
Xuất xứ: Anh / Hãng sản xuất: Elcometer / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
108
Xuất xứ: Anh / Hãng sản xuất: Elcometer / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
109
Xuất xứ: Anh / Hãng sản xuất: Elcometer / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
110
Xuất xứ: Anh / Hãng sản xuất: Elcometer / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
111
Xuất xứ: Anh / Hãng sản xuất: Elcometer / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
112
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: ELCOMETER / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 154 /
Liên hệ gian hàng
113
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Trọng lượng (g): 164 /
Liên hệ gian hàng
114
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 215 /
Liên hệ gian hàng
115
Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
116
Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
117
Xuất xứ: Mỹ / Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
118
Xuất xứ: Mỹ / Hãng sản xuất: Checkline / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
119
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
120
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 250 /
Liên hệ gian hàng
121
Xuất xứ: Trung Quốc / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Huatec / Thang đo: 0~200 um / 0~8 mil / Độ chính xác: ±2.5µm / Trọng lượng (g): 215 /
Liên hệ gian hàng
122
Xuất xứ: Đức / Hãng sản xuất: Vogel / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
123
Xuất xứ: Đức / Hãng sản xuất: ElektroPhysik / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
124
Xuất xứ: Đức / Hãng sản xuất: Vogel / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
125
Xuất xứ: Anh / Hãng sản xuất: Elcometer / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
126
Xuất xứ: Anh / Hãng sản xuất: Elcometer / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
127
Xuất xứ: Anh / Hãng sản xuất: Elcometer / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
128
Xuất xứ: Anh / Hãng sản xuất: Elcometer / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
129
Xuất xứ: Anh / Hãng sản xuất: Elcometer / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
130
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 215 /
Liên hệ gian hàng
131
Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
132
Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
133
Xuất xứ: Ukraina / Hãng sản xuất: NOVOTEST / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
134
Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
135
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 140 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  <  1  2  3  4  >