• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 925.248
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
122 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Compact / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 81 /
5.200.000 ₫
2
Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Neo Derm / Thang đo: 0 ~ 500µm / Độ chính xác: - /
5.500.000 ₫
3
Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Neo Derm / Thang đo: 0 ~ 2000µm / Độ chính xác: - /
5.700.000 ₫
4
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 210 /
5.900.000 ₫
5
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 208 /
6.000.000 ₫
6
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Compact / Thang đo: 0.01 … 203 mm / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 250 /
6.400.000 ₫
7
Xuất xứ: Trung Quốc / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Huatec / Thang đo: 0 ~ 2000µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 0 /
6.850.000 ₫
8
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Compact / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 81 /
6.900.000 ₫
9
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Compact / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 81 /
6.900.000 ₫
10
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Compact / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 81 /
7.000.000 ₫
11
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Compact / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 81 /
7.000.000 ₫
12
Loại: - / Hãng sản xuất: Bowers Metrology Group / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: 0.1µm (0 ~ 99.9µm)/1µm (100-1250µm) /
7.000.000 ₫
13
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 250 /
7.300.000 ₫
14
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Compact / Thang đo: 0 - 1000µm / Độ chính xác: 99% / Trọng lượng (g): 250 /
7.900.000 ₫
15
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&mpro / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: ±2.5µm / Trọng lượng (g): 81 /
8.100.000 ₫
16
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Compact / Thang đo: 0.01 … 203 mm / Độ chính xác: 0.1um + 0.5% / Trọng lượng (g): 164 /
8.130.000 ₫
17
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 81 /
9.000.000 ₫
18
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ đa lớp / Hãng sản xuất: M&MPRO / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50mil / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 250 /
9.200.000 ₫
19
Xuất xứ: Đức / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 0 /
9.379.000 ₫
20
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Compact / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 81 /
9.900.000 ₫
21
Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0.01 … 203 mm / Độ chính xác: 0.01 mm /
11.300.000 ₫
22
Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: - /
12.000.000 ₫
23
Xuất xứ: Korea / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: - / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: ±2µm + 3% / Trọng lượng (g): 200 /
12.900.000 ₫
24
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Compact / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 200 /
13.900.000 ₫
25
Xuất xứ: China / Loại: Lớp phủ trên gỗ / Hãng sản xuất: Mitech / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 100 /
14.000.000 ₫
26
Xuất xứ: China / Loại: Lớp phủ trên gỗ / Hãng sản xuất: Mitech / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 100 /
14.200.000 ₫
27
Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 - 1000µm / Độ chính xác: ±2µm + 1% /
14.450.000 ₫
28
Xuất xứ: China / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Mitech / Thang đo: 0 ~ 1250µm/ 0 ~50µm / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 100 /
15.500.000 ₫
29
Xuất xứ: China / Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: - / Thang đo: - / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 86 /
16.900.000 ₫
30
Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: KETT / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: - /
17.000.000 ₫
31
Xuất xứ: America / Loại: Lớp phủ trên thép / Hãng sản xuất: Defelsko / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Trọng lượng (g): 0 /
17.079.000 ₫
32
Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: Time / Thang đo: 0 - 1000µm / Độ chính xác: ±2µm + 1% /
19.000.000 ₫
33
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: ELCOMETER / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: ±2.5µm / Trọng lượng (g): 154 /
20.579.000 ₫
34
Xuất xứ: England / Loại: - / Hãng sản xuất: ELCOMETER / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: 99% / Trọng lượng (g): 0 /
22.000.000 ₫
35
Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: KETT / Thang đo: 0 ~ 2000µm / Độ chính xác: - /
25.790.000 ₫
36
Xuất xứ: England / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Elcometer / Thang đo: 0 ~ 1500µm / Độ chính xác: 1-3% / Trọng lượng (g): 156 /
26.079.000 ₫
37
Xuất xứ: England / Loại: - / Hãng sản xuất: Elcometer / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 161 /
30.079.000 ₫
38
Loại: Lớp phủ trên kim loại / Hãng sản xuất: olympus / Thang đo: 0 ~ 2000µm / Độ chính xác: 0.01 mm /
31.000.000 ₫
39
Xuất xứ: America / Loại: - / Hãng sản xuất: Extech / Thang đo: - / Độ chính xác: - / Trọng lượng (g): 0 /
63.379.000 ₫
40
Xuất xứ: Trung Quốc / Loại: Lớp phủ trên nền từ tính, không từ tính / Hãng sản xuất: Huatec / Thang đo: 0~200 um / 0~8 mil / Độ chính xác: ±2.5µm / Trọng lượng (g): 215 /
Liên hệ gian hàng
41
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Extech / Trọng lượng (g): 175 /
Liên hệ gian hàng
42
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 215 /
Liên hệ gian hàng
43
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Huatec / Trọng lượng (g): 215 /
Liên hệ gian hàng
44
Xuất xứ: Ukraina / Hãng sản xuất: NOVOTEST / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
45
Xuất xứ: Trung Quốc / Trọng lượng (g): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  3  >