• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 742.741
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
354 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
226
Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
14.550.000 ₫
227
Hãng sản xuất: Mạnh Đạt / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0.01 /
14.550.000 ₫
228
Hãng sản xuất: Hải Âu / Trọng lượng (Kg): 60 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 220 /
14.850.000 ₫
229
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 15 / Áp lực (Pa): 0 /
14.980.000 ₫
230
Hãng sản xuất: Quang Trung / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
15.000.000 ₫
231
Hãng sản xuất: Nguyễn Hoàng / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 9 / Áp lực (Pa): 0 /
15.000.000 ₫
232
Hãng sản xuất: Hải Âu / Trọng lượng (Kg): 70 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 220 /
15.000.000 ₫
233
Hãng sản xuất: Kim Vũ / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 6 / Áp lực (Pa): 0 /
15.000.000 ₫
234
Hãng sản xuất: Hưng Giang / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
15.050.000 ₫
235
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
15.490.000 ₫
236
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
15.980.000 ₫
237
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 83 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
15.980.000 ₫
238
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 77 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
15.980.000 ₫
239
Hãng sản xuất: Hải Âu / Trọng lượng (Kg): 80 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 220 /
16.000.000 ₫
240
Hãng sản xuất: Đức Việt / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 20 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
16.200.000 ₫
241
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Áp lực (Pa): 0 /
16.500.000 ₫
242
Loại: Sử dụng điện / Số khay: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
16.570.000 ₫
243
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
16.700.000 ₫
244
Hãng sản xuất: An Thái / Trọng lượng (Kg): 60 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 220 /
16.800.000 ₫
245
Hãng sản xuất: Đức Việt / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
16.850.000 ₫
246
Hãng sản xuất: Đức Việt / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 6 / Áp lực (Pa): 0 /
16.950.000 ₫
247
Hãng sản xuất: Đức Việt / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
16.950.000 ₫
248
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 83 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
16.990.000 ₫
249
Hãng sản xuất: Hải Âu / Trọng lượng (Kg): 86 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 220 /
17.000.000 ₫
250
Hãng sản xuất: CK / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
17.190.000 ₫
251
Hãng sản xuất: Berjaya / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
17.210.000 ₫
252
Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
17.270.000 ₫
253
Hãng sản xuất: Đức Việt / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
17.450.000 ₫
254
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 16 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
17.490.000 ₫
255
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 16 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 2000 /
17.500.000 ₫
256
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 83 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
17.590.000 ₫
257
Hãng sản xuất: Bếp 36 / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
17.970.000 ₫
258
Số khay: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
17.970.000 ₫
259
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 24 / Áp lực (Pa): 0 /
17.980.000 ₫
260
Hãng sản xuất: Nguyễn Hoàng / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 16 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
18.000.000 ₫
261
Hãng sản xuất: CK / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
18.200.000 ₫
262
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 8 / Áp lực (Pa): 0 /
18.500.000 ₫
263
Hãng sản xuất: Win Win / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
18.750.000 ₫
264
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 160 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 24 / Áp lực (Pa): 0.02 /
19.000.000 ₫
265
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 132 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 24 / Áp lực (Pa): 0 /
19.180.000 ₫
266
Hãng sản xuất: - / Trọng lượng (Kg): 24 / Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất nguồn điện (kW): 0 /
19.200.000 ₫
267
Hãng sản xuất: Đức Việt / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 10 / Áp lực (Pa): 0 /
19.350.000 ₫
268
Hãng sản xuất: Đức Việt / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
19.350.000 ₫
269
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
19.360.000 ₫
270
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 24 / Trọng lượng (Kg): 170 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
19.500.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  8  >