• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 751.454
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
354 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
91
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 60 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 15 /
9.680.000 ₫
92
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
9.690.000 ₫
93
Hãng sản xuất: Jinyue / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 12 /
9.700.000 ₫
94
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
9.700.000 ₫
95
Hãng sản xuất: Bếp Việt / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
9.740.000 ₫
96
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 2800 /
9.780.000 ₫
97
Hãng sản xuất: Bếp 36 / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0.02 /
9.850.000 ₫
98
Hãng sản xuất: Bếp 36 / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 9 / Áp lực (Pa): 0.02 /
9.850.000 ₫
99
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 75 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
9.890.000 ₫
100
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
9.900.000 ₫
101
Hãng sản xuất: Thành Phát / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 2800 /
9.900.000 ₫
102
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
9.960.000 ₫
103
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 40 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 1200 / Áp lực (Pa): 0 /
10.000.000 ₫
104
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 8 / Áp lực (Pa): 0 /
10.000.000 ₫
105
Hãng sản xuất: Hải Minh / Trọng lượng (Kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 2000 /
10.000.000 ₫
106
Hãng sản xuất: Hải Minh / Trọng lượng (Kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 200 /
10.000.000 ₫
107
Hãng sản xuất: Hải Minh / Trọng lượng (Kg): 35 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 2000 /
10.000.000 ₫
108
Hãng sản xuất: Hải Minh / Trọng lượng (Kg): 35 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 2000 /
10.000.000 ₫
109
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.050.000 ₫
110
Hãng sản xuất: Duoqi / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0.02 /
10.060.000 ₫
111
Hãng sản xuất: Duo Mei Duo / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.070.000 ₫
112
Hãng sản xuất: Duo Mei Duo / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.090.000 ₫
113
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 9 / Áp lực (Pa): 0 /
10.160.000 ₫
114
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
10.170.000 ₫
115
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 10 / Áp lực (Pa): 0.02 /
10.200.000 ₫
116
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
10.230.000 ₫
117
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 9 / Áp lực (Pa): 0.02 /
10.230.000 ₫
118
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
10.250.000 ₫
119
Hãng sản xuất: Bếp 36 / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0.02 /
10.250.000 ₫
120
Hãng sản xuất: National / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.260.000 ₫
121
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.350.000 ₫
122
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 20 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 20 / Áp lực (Pa): 0 /
10.350.000 ₫
123
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
10.360.000 ₫
124
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Áp lực (Pa): 0 /
10.410.000 ₫
125
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 85 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
10.450.000 ₫
126
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
10.450.000 ₫
127
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
10.450.000 ₫
128
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0.02 /
10.460.000 ₫
129
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 70 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
10.470.000 ₫
130
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
10.480.000 ₫
131
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
10.490.000 ₫
132
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
10.490.000 ₫
133
Hãng sản xuất: Quang Trung / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
10.500.000 ₫
134
Hãng sản xuất: An Thái / Trọng lượng (Kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 220 /
10.500.000 ₫
135
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Trọng lượng (Kg): 70 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 8 /
10.500.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  8  >