• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 923.698
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
266 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Hải Minh / Trọng lượng (Kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 2000 /
2.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Hải Minh / Trọng lượng (Kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 2000 /
3.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 30 / Xuất xứ: Hồng Kông / Áp lực (Pa): 280 /
5.710.000 ₫
4
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 48 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 6 / Áp lực (Pa): 0 /
6.110.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 6 / Áp lực (Pa): 0 /
6.430.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 9 / Áp lực (Pa): 0.02 /
7.160.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Yuexin / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 40 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 6 / Áp lực (Pa): 0 /
7.270.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Jinyue / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 /
7.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 65 / Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
7.300.000 ₫
10
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 2800 /
7.300.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 6 / Áp lực (Pa): 0 /
7.350.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 50 / Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất nguồn điện (kW): 8 / Áp lực (Pa): 0.02 /
7.450.000 ₫
13
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 9 / Áp lực (Pa): 0 /
7.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 4 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 6 / Áp lực (Pa): 0 /
7.590.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
7.700.000 ₫
16
Hãng sản xuất: National / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 55 / Xuất xứ: Trung Quốc / Áp lực (Pa): 0 /
7.850.000 ₫
17
Hãng sản xuất: An Phú Tân / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 65 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 9 / Áp lực (Pa): 0 /
7.900.000 ₫
18
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0.02 /
7.900.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
7.900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: K.a.g / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 9 / Áp lực (Pa): 0.02 /
7.900.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đức Việt / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
7.950.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Hoàng Ngọc Minh / Loại: - / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
8.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Hải Minh / Trọng lượng (Kg): 35 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 2000 /
8.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Hải Minh / Trọng lượng (Kg): 160 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 220 /
8.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: MingThai / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 10 / Áp lực (Pa): 0 /
8.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
8.160.000 ₫
27
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 4 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
8.190.000 ₫
28
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 25 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 1200 / Áp lực (Pa): 0 /
8.200.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Bếp 36 / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
8.250.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Vinaki / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 8 / Áp lực (Pa): 0.02 /
8.370.000 ₫
31
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0.02 /
8.400.000 ₫
32
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 9 / Áp lực (Pa): 0 /
8.450.000 ₫
33
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 8 / Áp lực (Pa): 0 /
8.450.000 ₫
34
Hãng sản xuất: JASON / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
8.480.000 ₫
35
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 8 / Áp lực (Pa): 0 /
8.480.000 ₫
36
Hãng sản xuất: JASON / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
8.480.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Số khay: 6 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 9 / Áp lực (Pa): 0.02 /
8.500.000 ₫
38
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Công suất nguồn điện (kW): 9 / Áp lực (Pa): 0 /
8.510.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện hoặc gas / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất nguồn điện (kW): 12 / Áp lực (Pa): 0 /
8.540.000 ₫
40
Hãng sản xuất: KingSun / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 12 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Áp lực (Pa): 0 /
8.560.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Jinyue / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 9 /
8.580.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Duo Mei Duo / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.580.000 ₫
43
Hãng sản xuất: - / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 10 / Trọng lượng (Kg): 30 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 1200 / Áp lực (Pa): 0 /
8.600.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Changhe / Loại: Sử dụng GAS / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất nguồn điện (kW): 0 / Áp lực (Pa): 0 /
8.620.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Sử dụng điện / Số khay: 8 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - / Áp lực (Pa): 0 /
8.650.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  >