• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.243
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
627 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
181
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ BẢO LỘC / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
182
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ BẢO LỘC / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
183
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ĐIỆN ĐẠI PHÚ / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
184
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
185
Hãng sản xuất: Đại Dương / Loại: 1 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 20 /
5.000.000 ₫
186
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ BẢO LỘC / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
187
Hãng sản xuất: Anh Tuấn / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 38 /
5.000.000 ₫
188
Hãng sản xuất: - / Loại: 1 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 16 / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
189
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ANH PHONG / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 66 /
5.000.000 ₫
190
Hãng sản xuất: - / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
191
Hãng sản xuất: GB / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
192
Hãng sản xuất: HÙNG VỸ / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
193
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ LIÊN BÌNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
194
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
195
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 1400 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: - /
5.000.000 ₫
196
Hãng sản xuất: THÀNH HƯNG / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 60 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
197
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: - /
5.000.000 ₫
198
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ LIÊN BÌNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 180 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
199
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ LIÊN BÌNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
200
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ LIÊN BÌNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
201
Hãng sản xuất: VIỆT THỐNG / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
202
Hãng sản xuất: VIỄN ĐÔNG / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 45 /
5.000.000 ₫
203
Hãng sản xuất: HƯNG GIANG / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.000.000 ₫
204
Hãng sản xuất: PHÚ AN LẠC / Loại: - / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 8 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.010.000 ₫
205
Hãng sản xuất: TIẾN MẠNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: - /
5.020.000 ₫
206
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.020.000 ₫
207
Hãng sản xuất: HÙNG VỸ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.100.000 ₫
208
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ SÀI GÒN PHÚ THỊNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.100.000 ₫
209
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ĐIỆN ĐẠI PHÚ / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 50 / Tốc độ (Vòng/phút): 30 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.100.000 ₫
210
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ĐỨC TÍNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.100.000 ₫
211
Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 16 / Trọng lượng (kg): 60 /
5.190.000 ₫
212
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ĐIỆN ĐẠI PHÚ / Loại: - Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.200.000 ₫
213
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ĐIỆN ĐẠI PHÚ / Loại: - Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.200.000 ₫
214
Hãng sản xuất: Anh Tuấn / Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.200.000 ₫
215
Hãng sản xuất: Đại Dương / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.200.000 ₫
216
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ĐIỆN ĐẠI PHÚ Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.200.000 ₫
217
Hãng sản xuất: VIỆT THỐNG / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.210.000 ₫
218
Hãng sản xuất: TIẾN MẠNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 250 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
5.290.000 ₫
219
Hãng sản xuất: PHÚ AN LẠC / Công suất (kg/h): 180 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 50 /
5.300.000 ₫
220
Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 800 / Tốc độ (Vòng/phút): 14 / Trọng lượng (kg): 85 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.300.000 ₫
221
Hãng sản xuất: DUOQI / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 56 /
5.300.000 ₫
222
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ANH PHONG / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.400.000 ₫
223
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ANH PHONG / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.490.000 ₫
224
Hãng sản xuất: HƯNG GIANG / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.500.000 ₫
225
Hãng sản xuất: - / Công suất (kg/h): 150 / Tốc độ (Vòng/phút): 25 / Trọng lượng (kg): 66 /
5.500.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ..  >  >>