• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 746.360
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
627 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
46
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
47
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
48
Hãng sản xuất: THÀNH HƯNG / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 30 / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
49
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ BẢO LỘC / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
50
Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
51
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
52
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
53
Hãng sản xuất: KINGSUN / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 72 /
4.000.000 ₫
54
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ LIÊN BÌNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
55
Hãng sản xuất: VIỆT THỐNG / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
56
Hãng sản xuất: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
4.000.000 ₫
57
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
58
Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 10 / Trọng lượng (kg): 43 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
59
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ LIÊN BÌNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 180 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
60
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 750 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
61
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ANH PHONG / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
62
Hãng sản xuất: QUỐC CHÍ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
63
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ LIÊN BÌNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
64
Hãng sản xuất: - / Loại: 2 lô / Công suất (kg/h): 150 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
65
Hãng sản xuất: VIỆT THỐNG / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
66
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 30 / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
67
Hãng sản xuất: HÙNG VỸ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 8 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
68
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ĐIỆN ĐẠI PHÚ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
69
Hãng sản xuất: - / Loại: - / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
70
Hãng sản xuất: THÀNH PHÁT / Loại: 2 lô / Công suất (kg/h): 2000 / Tốc độ (Vòng/phút): 60 / Trọng lượng (kg): 100 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
71
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
72
Hãng sản xuất: MẠNH PHÁT / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
73
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
74
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ĐIỆN ĐẠI PHÚ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
75
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ LIÊN BÌNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
76
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ĐIỆN ĐẠI PHÚ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
77
Hãng sản xuất: THÀNH HƯNG / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 20 / Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
78
Loại: 4 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.000.000 ₫
79
Hãng sản xuất: TIẾN MẠNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 250 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 54 /
4.000.000 ₫
80
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 2 lô / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 55 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.080.000 ₫
81
Hãng sản xuất: Quang Huy / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 450 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.090.000 ₫
82
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 200 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 45 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.100.000 ₫
83
Hãng sản xuất: - / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.100.000 ₫
84
Hãng sản xuất: HOÀNG THÀNH / Loại: - / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.100.000 ₫
85
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ĐIỆN ĐẠI PHÚ / Loại: - / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.100.000 ₫
86
/ Tốc độ (Vòng/phút): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.200.000 ₫
87
Hãng sản xuất: Anh Tuấn / Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 45 /
4.290.000 ₫
88
Công suất (kg/h): 0 / Tốc độ (Vòng/phút): 12 / Trọng lượng (kg): 45 /
4.290.000 ₫
89
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ LIÊN BÌNH / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 400 / Tốc độ (Vòng/phút): 40 / Trọng lượng (kg): 42 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.290.000 ₫
90
Hãng sản xuất: CƠ KHÍ ANH PHONG / Loại: 3 lô / Công suất (kg/h): 500 / Tốc độ (Vòng/phút): 50 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.300.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  ..  >  >>