• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 951.467
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
55 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại: Cơ / Đường kính ống (mm): 100 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 130 / Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc/ Xuất xứ: Anh /
245.000 ₫
2
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: DWYER / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Mỹ /
980.000 ₫
3
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Piusi / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 Xuất xứ: Ý /
2.200.000 ₫
4
Loại: - / Hãng sản xuất: GPI / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Mỹ /
3.000.000 ₫
5
Loại: - / Hãng sản xuất: GPI / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Thụy Sỹ /
3.000.000 ₫
6
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: Gpi / Đường kính ống (mm): 100 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 150 Xuất xứ: Úc /
3.000.000 ₫
7
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: Gpi / Đường kính ống (mm): 80 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 35 Xuất xứ: Úc /
3.000.000 ₫
8
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: Gpi / Đường kính ống (mm): 50 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 35 Xuất xứ: Úc /
3.000.000 ₫
9
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: Gpi / Đường kính ống (mm): 50 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 35 Xuất xứ: Úc /
3.000.000 ₫
10
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: Gpi / Đường kính ống (mm): 40 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 15 Xuất xứ: Úc /
3.000.000 ₫
11
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: Gpi / Đường kính ống (mm): 25 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 10 Xuất xứ: Úc /
3.000.000 ₫
12
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: Gpi / Đường kính ống (mm): 15 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 1 Xuất xứ: Úc /
3.000.000 ₫
13
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Hioki / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Japan /
3.750.000 ₫
14
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: Puisi / Đường kính ống (mm): 34 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 20 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Italy /
3.780.000 ₫
15
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: Puisi / Đường kính ống (mm): 34 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Italy /
3.850.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Piusi / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Xuất xứ: Ý /
3.950.000 ₫
17
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: Gpi / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 Xuất xứ: Ý /
4.000.000 ₫
18
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Piusi / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 100 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Italy /
4.950.000 ₫
19
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: GPI / Đường kính ống (mm): 25 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 11 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Mỹ /
5.000.000 ₫
20
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: GPI / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Mỹ /
5.000.000 ₫
21
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Puisi / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 120 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Italy /
5.200.000 ₫
22
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Puisi / Đường kính ống (mm): 34 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Italy /
5.500.000 ₫
23
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Piusi / Đường kính ống (mm): 45 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 2 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Italy /
5.500.000 ₫
24
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: Gpi / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 Xuất xứ: Ý /
6.350.000 ₫
25
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: Aquametro / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 140 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Thụy Sỹ /
7.450.000 ₫
26
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: GPI / Đường kính ống (mm): 25 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 120 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Mỹ /
7.800.000 ₫
27
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: GPI / Đường kính ống (mm): 25 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 100 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Mỹ /
7.900.000 ₫
28
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Puisi / Đường kính ống (mm): 32 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 50 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Italya /
7.950.000 ₫
29
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Piusi / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Italy /
7.950.000 ₫
30
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Aquasystem / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc, Bộ tách khí, Bộ phát xung/ Xuất xứ: Nhật Bản /
8.350.000 ₫
31
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: GPI / Đường kính ống (mm): 20 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 80 / Phụ kiện kèm theo: Bộ phát xung/ Xuất xứ: Mỹ /
8.800.000 ₫
32
Loại: Cơ / Hãng sản xuất: GPI / Đường kính ống (mm): 12 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 30 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Mỹ /
8.800.000 ₫
33
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: GPI / Đường kính ống (mm): 15 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 80 / Phụ kiện kèm theo: Bộ phát xung/ Xuất xứ: Mỹ /
8.800.000 ₫
34
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Piusi / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 150 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Italy /
9.750.000 ₫
35
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: GPI / Đường kính ống (mm): 25 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 120 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Mỹ /
9.800.000 ₫
36
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: GPI / Đường kính ống (mm): 50 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 250 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Mỹ /
9.800.000 ₫
37
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: Gpi / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 Xuất xứ: Ý /
9.800.000 ₫
38
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: GPI / Đường kính ống (mm): 32 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 80 / Phụ kiện kèm theo: Bộ phát xung/ Xuất xứ: Mỹ /
15.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Sinier / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Đang cập nhật /
22.700.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Sinier / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Đang cập nhật /
25.600.000 ₫
41
Loại: Điện tử / Đường kính ống (mm): 100 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 115 / Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc, Bộ tách khí/ Xuất xứ: Anh /
175.000.000 ₫
42
Loại: Cơ / Đường kính ống (mm): 100 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 130 / Phụ kiện kèm theo: Bộ lọc, Bộ tách khí/ Xuất xứ: Anh /
205.000.000 ₫
43
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: TCS / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 / Phụ kiện kèm theo: -/ Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
44
Loại: - / Hãng sản xuất: Wise / Đường kính ống (mm): 0 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 0 Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
45
Loại: Điện tử / Hãng sản xuất: ACS / Đường kính ống (mm): 100 / Tốc độ dòng chảy (lít/phút): 100 Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >