• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 951.570
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
24 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: CAPLE / Công suất (W/h) : 15 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 4 / Xuất xứ: United Kingdom /
1.100.000 ₫
2
Hãng sản xuất: FROZEN / Công suất (W/h) : 240 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 12 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: - /
9.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: FROZEN / Công suất (W/h) : 385 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 20 / Chất làm lạnh: R140 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: - /
11.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: ELIP / Công suất (W/h) : 2600 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 25 / Chất làm lạnh: R22 / Trọng lượng (kg) : 143 / Xuất xứ: Vietnam /
24.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: DONPER / Công suất (W/h) : 800 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 10 / Xuất xứ: China /
26.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 18 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 70 / Xuất xứ: - /
29.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 1600 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 22 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 150 / Xuất xứ: China /
29.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 18 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 119 / Xuất xứ: - /
33.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: FROZEN / Công suất (W/h) : 18 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 650 / Chất làm lạnh: R22 / Trọng lượng (kg) : 90 / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
36.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: R22 / Trọng lượng (kg) : 135 / Xuất xứ: China /
37.400.000 ₫
11
Hãng sản xuất: KINGSUN / Công suất (W/h) : 1700 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 135 / Xuất xứ: - /
38.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: KINGSUN / Công suất (W/h) : 2600 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 25 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 158 / Xuất xứ: - /
38.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 80 / Xuất xứ: - /
40.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: DONPER / Công suất (W/h) : 2300 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 18 / Chất làm lạnh: R22 / R404a / Trọng lượng (kg) : 130 / Xuất xứ: China /
45.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Tân Sao Bắc Á / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 36 / Chất làm lạnh: R22 / R404a / Trọng lượng (kg) : 158 / Xuất xứ: Vietnam /
46.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Tân Sao Bắc Á / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 150 / Xuất xứ: Vietnam /
49.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: JINGLING / Công suất (W/h) : 3000 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 25 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 175 / Xuất xứ: China /
57.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: KINGSUN / Công suất (W/h) : 2 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 22 / Chất làm lạnh: R22 / R404a / Trọng lượng (kg) : 185 / Xuất xứ: - /
59.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: FROZEN / Công suất (W/h) : 2400 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 38 / Chất làm lạnh: R404a / Trọng lượng (kg) : 165 / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
63.848.000 ₫
20
Hãng sản xuất: DONPER / Công suất (W/h) : 3400 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 56 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 175 / Xuất xứ: China /
72.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: DONPER / Công suất (W/h) : 3200 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 46 / Xuất xứ: China /
75.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 20 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 135 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 320 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: ZUKUN / Công suất (W/h) : 1700 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 18 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 200 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng