• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 746.933
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
1609 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 2000 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 70 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 40 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
345.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Euroflo / Lưu lượng (lít/phút): 370 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 32 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 2 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
247.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: TECO / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
192.150.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
186.626.963 ₫
5
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
149.818.350 ₫
6
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
147.744.850 ₫
7
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
140.870.400 ₫
8
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
140.212.163 ₫
9
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
130.865.763 ₫
10
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
128.030.650 ₫
11
Hãng sản xuất: Hyundai / Lưu lượng (lít/phút): 1580 / Loại nhiên liệu: Dầu Diesel / Đường kính ống hút (mm): 80 / Sức đẩy (m): 60 / Sức hút (m): 10 / Công suất (W): 27000 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 450 / Xuất xứ: Korea /
120.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
113.879.013 ₫
13
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 333 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 5500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
98.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
91.955.738 ₫
15
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 365 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 60 / Sức đẩy (m): 45 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 2200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
80.700.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Ture / Lưu lượng (lít/phút): 133 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 32 / Sức đẩy (m): 200 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
80.100.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 1333 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 18500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
78.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 300 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 60 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
71.750.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 2650 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 9000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 157 / Xuất xứ: Spain /
71.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 3000 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 11250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 163 / Xuất xứ: Spain /
69.950.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
67.651.925 ₫
22
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 5200 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 200 / Sức đẩy (m): 19 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 30000 / Tốc độ quay (rpm): 1460 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
67.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 3750 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 11000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 202 / Xuất xứ: Spain /
66.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 2050 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 5600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 133 / Xuất xứ: Spain /
64.550.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Loratech / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 15000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
64.530.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 2350 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 135 / Xuất xứ: Spain /
63.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
60.243.250 ₫
28
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
56.977.388 ₫
29
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 290 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 85 / Sức đẩy (m): 75 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 11000 / Tốc độ quay (rpm): 1500 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
56.800.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (lít/phút): 14.4 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 227 / Công suất (W): 5500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
50.670.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 600 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 80 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 1450 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
48.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
47.662.588 ₫
33
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.219.975 ₫
34
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 6080 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 25000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 261 / Xuất xứ: Spain /
45.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 1200 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 100 / Sức đẩy (m): 80 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 22000 / Tốc độ quay (rpm): 1450 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
43.600.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Hcp Pump / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
42.590.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 90 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 40 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 2200 / Tốc độ quay (rpm): 1450 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
42.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 3920 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 9300 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 211 / Xuất xứ: Spain /
41.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
41.350.375 ₫
40
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
40.951.625 ₫
41
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 3750 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 100 / Sức đẩy (m): 50.8 / Sức hút (m): 38.6 / Công suất (W): 30000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
40.300.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 6000 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 100 / Sức đẩy (m): 59.6 / Sức hút (m): 46.1 / Công suất (W): 3700 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
39.500.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Fiberpool / Lưu lượng (lít/phút): 1920 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 5600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 131 / Xuất xứ: Spain /
39.500.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Matra / Lưu lượng (lít/phút): 2400 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 80 / Sức đẩy (m): 56.7 / Sức hút (m): 44 / Công suất (W): 22500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
38.780.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
37.964.988 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>