• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 748.595
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
1609 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: APP / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 26 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
6.500.000 ₫
2
Lưu lượng (lít/phút): 333000 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 100 / Sức đẩy (m): 150 / Sức hút (m): 20 / Công suất (W): 530 / Tốc độ quay (rpm): 2954 / Trọng lượng (Kg): 1250 / Xuất xứ: Sweden /
8.600.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Herchuan / Lưu lượng (lít/phút): 210 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 10 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.180.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Herchuan / Lưu lượng (lít/phút): 140 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 8 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.250.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Dab / Lưu lượng (lít/phút): 2520 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 45 / Sức hút (m): 6 / Công suất (W): 100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 5 / Xuất xứ: Italy /
11.600.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Walrus / Lưu lượng (lít/phút): 230 / Đường kính ống hút (mm): 60 / Sức đẩy (m): 32 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 2 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
14.650.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Walrus / Lưu lượng (lít/phút): 250 / Đường kính ống hút (mm): 60 / Sức đẩy (m): 34 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 3 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
15.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Walrus / Lưu lượng (lít/phút): 75 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.380.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Walrus / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
6.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: APP / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.440.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Saer / Lưu lượng (lít/phút): 670 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
4.800.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Saer / Lưu lượng (lít/phút): 750 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Saer / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
3.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Saer / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.300.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Saer / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
5.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Saer / Lưu lượng (lít/phút): 64300 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
4.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 18 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 18 / Công suất (W): 400 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 16 / Xuất xứ: Korea /
3.450.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 19 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
1.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 550 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: Italy /
6.700.000 ₫
20
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 5500 / Tốc độ quay (rpm): 2835 / Trọng lượng (Kg): 42 / Xuất xứ: Italy /
24.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Lepono / Lưu lượng (lít/phút): 400 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
3.100.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Lepono / Lưu lượng (lít/phút): 384 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
2.750.000 ₫
23
Hãng sản xuất: THT / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.350.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Pentax / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 2200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.350.000 ₫
25
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (lít/phút): 2500 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Italy /
1.750.000 ₫
26
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (lít/phút): 900 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 30 / Xuất xứ: Italy /
7.900.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Kufa / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 14.2 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.360.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
6.330.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
6.670.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
10.900.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
11.560.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.265.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Conforto / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
3.390.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Tht / Lưu lượng (lít/phút): 500 / Đường kính ống hút (mm): 60 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
2.750.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Tht / Lưu lượng (lít/phút): 1100 / Đường kính ống hút (mm): 90 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
3.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Tht / Lưu lượng (lít/phút): 1100 / Đường kính ống hút (mm): 114 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
3.050.000 ₫
37
Hãng sản xuất: BDV / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 21 / Xuất xứ: Vietnam /
2.350.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
10.623.450 ₫
39
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
10.400.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Ebara / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
9.660.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Euroflo / Lưu lượng (lít/phút): 370 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 32 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 2 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
247.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Niigata / Lưu lượng (lít/phút): 12 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 1600 / Trọng lượng (Kg): 0.16 / Xuất xứ: Nhật Bản /
990.000 ₫
43
Hãng sản xuất: - / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 14.5 / Xuất xứ: - /
4.700.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Selton / Lưu lượng (lít/phút): 42 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 21 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
790.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Shinil / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
1.550.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>