• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 742.459
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
1609 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
271
Hãng sản xuất: APP / Lưu lượng (lít/phút): 1.6 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 20 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 80 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.700.000 ₫
272
Hãng sản xuất: SHP / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 19 / Xuất xứ: Vietnam /
1.700.000 ₫
273
Hãng sản xuất: Shinil / Lưu lượng (lít/phút): 3000 / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (Kg): 21 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.700.000 ₫
274
Hãng sản xuất: Shimizu / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.700.000 ₫
275
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 20 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.700.000 ₫
276
Hãng sản xuất: Shimizu / Lưu lượng (lít/phút): 450 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 32 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
1.720.000 ₫
277
Lưu lượng (lít/phút): 430 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 20 / Sức đẩy (m): 8.5 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 80 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 3.5 / Xuất xứ: Taiwan /
1.720.000 ₫
278
Hãng sản xuất: LUCKY PRO / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.730.000 ₫
279
Hãng sản xuất: Lucky Pro / Lưu lượng (lít/phút): 570 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.730.000 ₫
280
Hãng sản xuất: THT / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 45 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.730.000 ₫
281
Hãng sản xuất: Peroni / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Công suất (W): 250 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.739.000 ₫
282
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 60 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: Vietnam /
1.740.000 ₫
283
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (lít/phút): 2500 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Italy /
1.750.000 ₫
284
Hãng sản xuất: Lepono / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.750.000 ₫
285
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 750 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 27 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 35 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.750.000 ₫
286
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 0.6 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.750.000 ₫
287
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 46 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 0.75 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.750.000 ₫
288
Hãng sản xuất: Ewara / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 42 / Sức đẩy (m): 12 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.750.000 ₫
289
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 24 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
1.750.000 ₫
290
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 20 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 19 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
1.750.000 ₫
291
Hãng sản xuất: Shinil / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.750.000 ₫
292
Hãng sản xuất: Saer / Lưu lượng (lít/phút): 113 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 19 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 510 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 5.2 / Xuất xứ: Italy /
1.750.000 ₫
293
Hãng sản xuất: LEPONO / Lưu lượng (lít/phút): 90 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 55 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1.1 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.750.000 ₫
294
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 26 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 187.5 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.750.000 ₫
295
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 26 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.750.000 ₫
296
Hãng sản xuất: Lepono / Lưu lượng (lít/phút): 90 / Công suất (W): 750 / Trọng lượng (Kg): 22 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.750.000 ₫
297
Hãng sản xuất: HANIL / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 1500 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
1.770.000 ₫
298
Hãng sản xuất: LEPONO / Lưu lượng (lít/phút): 90 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 46 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0.75 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.770.000 ₫
299
Hãng sản xuất: Lepono / Lưu lượng (lít/phút): 6 / Công suất (W): 750 / Trọng lượng (Kg): 25 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.770.000 ₫
300
Hãng sản xuất: Japan Well / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 400 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 8.69 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.788.000 ₫
301
Hãng sản xuất: Selton / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.790.000 ₫
302
Hãng sản xuất: Swirls / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 400 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.790.000 ₫
303
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.790.000 ₫
304
Hãng sản xuất: Peroni / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 9 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
1.800.000 ₫
305
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 17 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 20 / Sức đẩy (m): 10 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 15 / Xuất xứ: Korea /
1.800.000 ₫
306
Hãng sản xuất: Hitachi / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Công suất (W): 150 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
1.800.000 ₫
307
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 360 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 42 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.800.000 ₫
308
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 187.5 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.800.000 ₫
309
Hãng sản xuất: Dab / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 300 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
1.800.000 ₫
310
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 128 / Tốc độ quay (rpm): 2860 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.840.000 ₫
311
Hãng sản xuất: Sealand / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 450 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.840.000 ₫
312
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 20 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 21 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.850.000 ₫
313
Hãng sản xuất: Sanyo / Lưu lượng (lít/phút): 23 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 9 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 260 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 6.7 / Xuất xứ: China /
1.850.000 ₫
314
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 0.6 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.850.000 ₫
315
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 80 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 740 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.850.000 ₫
Trang:  <<  <  ..  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ..  >  >>