• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 742.514
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
1609 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1576
Hãng sản xuất: Leo / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
1577
Hãng sản xuất: Leo / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 2200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
1578
Hãng sản xuất: Leo / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
1579
Hãng sản xuất: Ingco / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 750 / Trọng lượng (Kg): 4.7 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
1580
Hãng sản xuất: Walrus / Lưu lượng (lít/phút): 80 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
1581
Hãng sản xuất: Japan Well / Lưu lượng (lít/phút): 37 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
1582
Hãng sản xuất: Dab / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 14 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
1583
Hãng sản xuất: Dab / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
1584
Hãng sản xuất: Kosika / Lưu lượng (lít/phút): 390 / Loại nhiên liệu: Xăng / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 4100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 24.2 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
1585
Hãng sản xuất: Genata / Lưu lượng (lít/phút): 500 / Loại nhiên liệu: Xăng / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 6 / Công suất (W): 4300 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
1586
Hãng sản xuất: Shakti / Lưu lượng (lít/phút): 7.5 / Công suất (W): 30 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
Liên hệ gian hàng
1587
Hãng sản xuất: Hyundai / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Công suất (W): 20 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
Liên hệ gian hàng
1588
Hãng sản xuất: Shakti / Lưu lượng (lít/phút): 58 / Công suất (W): 50 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
Liên hệ gian hàng
1589
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
1590
Hãng sản xuất: Mepcato / Lưu lượng (lít/phút): 250 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 49 / Sức đẩy (m): 5.5 / Sức hút (m): 2 / Công suất (W): 120 / Tốc độ quay (rpm): 2860 / Trọng lượng (Kg): 6.8 / Xuất xứ: Trung quốc /
Liên hệ gian hàng
1591
Hãng sản xuất: Loratech / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 25000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
1592
Hãng sản xuất: Loratech / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 20000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
1593
Hãng sản xuất: Loratech / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 4000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
1594
Hãng sản xuất: Loratech / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 15000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
1595
Hãng sản xuất: Loratech / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
1596
Hãng sản xuất: Loratech / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 4000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
1597
Hãng sản xuất: Loratech / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 9200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
1598
Hãng sản xuất: Loratech / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 25000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
1599
Hãng sản xuất: Loratech / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 3000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
1600
Hãng sản xuất: Loratech / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 4000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
1601
Hãng sản xuất: Loratech / Lưu lượng (lít/phút): 3750 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 30.3 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 3000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
1602
Hãng sản xuất: Loratech / Lưu lượng (lít/phút): 5800 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 39 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 11000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
1603
Hãng sản xuất: Loratech / Lưu lượng (lít/phút): 9170 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 38 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
1604
Hãng sản xuất: Loratech / Lưu lượng (lít/phút): 580 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 8.8 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 15000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
1605
Hãng sản xuất: Loratech / Lưu lượng (lít/phút): 1170 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 22 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 45000 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
1606
Hãng sản xuất: Alita / Lưu lượng (lít/phút): 10 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 4 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0.2 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0.3 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
1607
Hãng sản xuất: Xindadi / Lưu lượng (lít/phút): 2500 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 150 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 22500 / Tốc độ quay (rpm): 1450 / Trọng lượng (Kg): 368 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
1608
Hãng sản xuất: Shakti / Lưu lượng (lít/phút): 58 / Công suất (W): 100 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
Liên hệ gian hàng
1609
Hãng sản xuất: TCVN / Lưu lượng (lít/phút): 5.4 / Công suất (W): 0.5 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trang:  <<  <  ..  31  32  33  34  35  36