• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.350
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
1609 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
91
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
1.140.000 ₫
92
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 7.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.150.000 ₫
93
Hãng sản xuất: THT / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 60 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.150.000 ₫
94
Hãng sản xuất: Shimizu / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
1.150.000 ₫
95
Hãng sản xuất: Swirls / Lưu lượng (lít/phút): 40 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.150.000 ₫
96
Hãng sản xuất: Shimizu / Lưu lượng (lít/phút): 43 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
1.150.000 ₫
97
Hãng sản xuất: Shimizu / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 25 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.150.000 ₫
98
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Công suất (W): 125 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
1.154.000 ₫
99
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 26 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 3000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
1.180.000 ₫
100
Hãng sản xuất: Kufa / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.180.000 ₫
101
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 54 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.190.000 ₫
102
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.190.000 ₫
103
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 533 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.190.000 ₫
104
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 42 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.190.000 ₫
105
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 25 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 20 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 7 / Công suất (W): 100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.190.000 ₫
106
Hãng sản xuất: Milano / Lưu lượng (lít/phút): 600 / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.200.000 ₫
107
Hãng sản xuất: Shimizu / Lưu lượng (lít/phút): 6 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 25 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.200.000 ₫
108
Hãng sản xuất: APP / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.5 / Xuất xứ: Taiwan /
1.200.000 ₫
109
Hãng sản xuất: Shining / Lưu lượng (lít/phút): 34 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 3 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.200.000 ₫
110
Hãng sản xuất: Sanyo / Lưu lượng (lít/phút): 34 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 13 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 400 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 6.7 / Xuất xứ: China /
1.200.000 ₫
111
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.200.000 ₫
112
Hãng sản xuất: Shimizu / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.200.000 ₫
113
Hãng sản xuất: Kasax / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.200.000 ₫
114
Hãng sản xuất: Swirls / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.200.000 ₫
115
Hãng sản xuất: Zento / Lưu lượng (lít/phút): 32 / Công suất (W): 370 / Trọng lượng (Kg): 8000 /
1.200.000 ₫
116
Hãng sản xuất: Shimizu / Lưu lượng (lít/phút): 5.5 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.200.000 ₫
117
Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 220 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.200.000 ₫
118
Hãng sản xuất: Kufa / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.200.000 ₫
119
Hãng sản xuất: Seatec / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 240 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.200.000 ₫
120
Hãng sản xuất: Selton / Lưu lượng (lít/phút): 110 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.240.000 ₫
121
Hãng sản xuất: Swirls / Lưu lượng (lít/phút): 240 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 750 / Trọng lượng (Kg): 11.06 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.240.000 ₫
122
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 32 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
1.240.000 ₫
123
Hãng sản xuất: Shimizu / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
1.250.000 ₫
124
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Korea /
1.250.000 ₫
125
Hãng sản xuất: APP / Lưu lượng (lít/phút): 17 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.250.000 ₫
126
Hãng sản xuất: Shirai / Lưu lượng (lít/phút): 25 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 128 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.250.000 ₫
127
Hãng sản xuất: Hanil / Lưu lượng (lít/phút): 17 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
1.250.000 ₫
128
Hãng sản xuất: Lepono / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 70 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 0.75 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
1.270.000 ₫
129
Hãng sản xuất: Hanil / Lưu lượng (lít/phút): 33000 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
1.270.000 ₫
130
Hãng sản xuất: Giếng Nhật / Lưu lượng (lít/phút): 25 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25.4 / Sức đẩy (m): 25 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 128 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.270.000 ₫
131
Hãng sản xuất: Shinil / Lưu lượng (lít/phút): 40 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Vietnam /
1.290.000 ₫
132
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 25 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.300.000 ₫
133
Hãng sản xuất: Waser / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 21 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 1600 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 8.5 / Xuất xứ: - /
1.300.000 ₫
134
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.300.000 ₫
135
Hãng sản xuất: Shining / Lưu lượng (lít/phút): 226 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 32 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.300.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  8  ..  >  >>