• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 745.261
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
1609 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
46
Hãng sản xuất: Shimizu / Lưu lượng (lít/phút): 34 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
900.000 ₫
47
Hãng sản xuất: Sanchin / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 1000 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Indonesia /
900.000 ₫
48
Hãng sản xuất: Kufa / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 250 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
900.000 ₫
49
Hãng sản xuất: Kasax / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 40 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 220 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
920.000 ₫
50
Hãng sản xuất: Shinil / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
935.000 ₫
51
Hãng sản xuất: Swirls / Lưu lượng (lít/phút): 70 / Đường kính ống hút (mm): 25.4 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 370 / Trọng lượng (Kg): 6.78 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
940.000 ₫
52
Hãng sản xuất: APP / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.5 / Xuất xứ: Taiwan /
950.000 ₫
53
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 550 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
950.000 ₫
54
Hãng sản xuất: Seatec / Lưu lượng (lít/phút): 20 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
950.000 ₫
55
Hãng sản xuất: Shinil / Lưu lượng (lít/phút): 280 / Đường kính ống hút (mm): 40 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
950.000 ₫
56
Hãng sản xuất: Shining / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 24 / Sức đẩy (m): 19 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: China /
950.000 ₫
57
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 25 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 26 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 3000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
950.000 ₫
58
Hãng sản xuất: THT / Lưu lượng (lít/phút): 80 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 8 / Sức hút (m): 20 / Công suất (W): 375 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
950.000 ₫
59
Hãng sản xuất: Leo / Lưu lượng (lít/phút): 40 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
950.000 ₫
60
Hãng sản xuất: Shimizu / Lưu lượng (lít/phút): 34 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
950.000 ₫
61
Hãng sản xuất: Selton / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Vietnam /
950.000 ₫
62
Hãng sản xuất: Kasax / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: - / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 35 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
950.000 ₫
63
Hãng sản xuất: Shimizu / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
950.000 ₫
64
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 70 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 6 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 4.5 / Xuất xứ: Taiwan /
950.000 ₫
65
Hãng sản xuất: LEPONO / Lưu lượng (lít/phút): 60 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 0.37 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
970.000 ₫
66
Hãng sản xuất: THT / Lưu lượng (lít/phút): 320 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
980.000 ₫
67
Hãng sản xuất: Niigata / Lưu lượng (lít/phút): 12 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 1600 / Trọng lượng (Kg): 0.16 / Xuất xứ: Nhật Bản /
990.000 ₫
68
Hãng sản xuất: Selton / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
990.000 ₫
69
Hãng sản xuất: APP / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.6 / Xuất xứ: Taiwan /
1.000.000 ₫
70
Hãng sản xuất: Teco / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 34 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 225 / Tốc độ quay (rpm): 2900 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.000.000 ₫
71
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.000.000 ₫
72
Hãng sản xuất: Shimizu / Lưu lượng (lít/phút): 34 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.000.000 ₫
73
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 45 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 249 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.000.000 ₫
74
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 33 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.040.000 ₫
75
Hãng sản xuất: Selton / Lưu lượng (lít/phút): 260 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 32 / Sức đẩy (m): 20 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 740 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.040.000 ₫
76
Hãng sản xuất: Kufa / Lưu lượng (lít/phút): 34 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.050.000 ₫
77
Hãng sản xuất: Kufa / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 370 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.050.000 ₫
78
Hãng sản xuất: Shimizu / Lưu lượng (lít/phút): 34 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Indonesia /
1.050.000 ₫
79
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (lít/phút): 1.8 / Công suất (W): 118 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.050.000 ₫
80
Hãng sản xuất: NASA / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Công suất (W): 370 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.058.000 ₫
81
Hãng sản xuất: NASA / Lưu lượng (lít/phút): 40 / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 36 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 400 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung quốc /
1.058.000 ₫
82
Hãng sản xuất: Nagaki / Lưu lượng (lít/phút): 34 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 33 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 2850 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.079.000 ₫
83
Hãng sản xuất: Sena / Lưu lượng (lít/phút): 0 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
1.090.000 ₫
84
Hãng sản xuất: Panasonic / Lưu lượng (lít/phút): 30 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 5.9 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.100.000 ₫
85
Hãng sản xuất: Hanil / Lưu lượng (lít/phút): 33000 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 24 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
1.100.000 ₫
86
Hãng sản xuất: HANIL / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 14 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
1.100.000 ₫
87
Hãng sản xuất: Nation Pump / Lưu lượng (lít/phút): 75 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 6 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 100 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.100.000 ₫
88
Hãng sản xuất: Wilo / Lưu lượng (lít/phút): 35 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 35 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 125 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 6.5 / Xuất xứ: - /
1.100.000 ₫
89
Hãng sản xuất: APP / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 200 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: Taiwan /
1.100.000 ₫
90
Hãng sản xuất: Kufa / Lưu lượng (lít/phút): 34 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 9 / Công suất (W): 150 / Tốc độ quay (rpm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
1.100.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  ..  >  >>