• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 924.151
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
464 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Chao Bao / Xuất xứ: Trung Quốc / Bán kính chà (mm): 850 / Công suất (W): 900 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 150 / Độ ồn (dB): 70 / Trọng lượng (kg): 669 /
240.000 ₫
2
Hãng sản xuất: VJET / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 1500 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 43 /
1.200.000 ₫
3
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 850 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 18.5 /
2.600.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Chao Bao / Xuất xứ: Trung Quốc / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.630.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Clepro / Xuất xứ: Ý / Bán kính chà (mm): 160 / Công suất (W): 1000 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 160 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 103 /
3.100.000 ₫
6
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 850 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 18 /
3.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: CNJUBA / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 250 / Công suất (W): 3000 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
4.200.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 350 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 2150 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 150 /
6.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: CHANGGE HUAQIANG / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 7500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 2500 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 155 /
6.350.000 ₫
10
Hãng sản xuất: HICLEAN / Xuất xứ: Thailand / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
6.650.000 ₫
11
Hãng sản xuất: HICLEAN / Xuất xứ: Thailand / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1700 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 168 / Độ ồn (dB): 73 / Trọng lượng (kg): 48 /
6.690.000 ₫
12
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: - / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
6.790.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Camry / Xuất xứ: - / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 175 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
6.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: CLEAN TECH / Xuất xứ: Thailand / Bán kính chà (mm): 430 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 60 / Trọng lượng (kg): 48 /
6.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Bán kính chà (mm): 910 / Công suất (W): 5500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 100 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 90 /
6.870.000 ₫
16
Hãng sản xuất: GREENCLEAN / Xuất xứ: - / Bán kính chà (mm): 254 / Công suất (W): 1800 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 1500 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
7.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1000 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
7.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: IZI / Xuất xứ: Taiwan / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 175 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
7.150.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1200 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 175 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
7.420.000 ₫
20
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: - / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 154 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
7.440.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 175 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
7.700.000 ₫
22
Hãng sản xuất: IZI / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 154 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 50 /
7.800.000 ₫
23
Hãng sản xuất: GREENCLEAN / Xuất xứ: Thailand / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 175 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
7.800.000 ₫
24
Hãng sản xuất: CLEANMAID / Xuất xứ: Thailand / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
7.900.000 ₫
25
Hãng sản xuất: EURO-GUNSHOT / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 47 /
8.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: JIELIMEI / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1200 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 45 /
8.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: CHAO BAO / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 0 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
8.100.000 ₫
28
Hãng sản xuất: IZI / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1200 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 175 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
8.150.000 ₫
29
Hãng sản xuất: JIELIMEI / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 250 / Công suất (W): 1800 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 1500 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
8.200.000 ₫
30
Hãng sản xuất: FURNOTEL / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1200 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 73 /
8.200.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Clepro / Xuất xứ: Ý / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 175 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
8.300.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Chao Bao / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1200 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 154 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 44 /
8.520.000 ₫
33
Hãng sản xuất: HICLEAN / Xuất xứ: Thailand / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1800 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 80 /
8.600.000 ₫
34
Hãng sản xuất: CLEAN TECH / Xuất xứ: Thailand / Bán kính chà (mm): 430 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 50 /
8.600.000 ₫
35
Hãng sản xuất: CHAO BAO / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 76.5 /
8.680.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Clepro / Xuất xứ: Ý / Bán kính chà (mm): 17000 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 154 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 73 /
8.700.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 154 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
8.770.000 ₫
38
Hãng sản xuất: HICLEAN / Xuất xứ: Thailand / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1500 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 154 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 68 /
8.770.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Clean House / Xuất xứ: Trung Quốc / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 154 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 62.16 /
8.800.000 ₫
40
Hãng sản xuất: JIELIMEI / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 210 / Công suất (W): 1800 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 168 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 73 /
8.800.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Prochemicals / Xuất xứ: Malaysia / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 154 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
9.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Karcher / Xuất xứ: Đức / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 460 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 4.59 /
9.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: CHAO BAO / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1200 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 154 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 46 /
9.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: CHAO BAO / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 508 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 175 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
9.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: CHAO BAO / Xuất xứ: China / Bán kính chà (mm): 0 / Công suất (W): 1100 / Tốc độ vòng quay (vòng/phút): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 48 /
9.210.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>