• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 952.672
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
34 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: HANIL / Xuất xứ: Korea / Công suất(W): 125 / Cột áp(m): 35 / Hút sâu(m): 9 / Lưu lượng(m3/h): 1 / Đường kính ống(mm): 25 /
1.350.000 ₫
2
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 440 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 3 / Đường kính ống(mm): 0 /
1.890.000 ₫
3
Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 1400 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 5 / Đường kính ống(mm): 0 /
2.750.000 ₫
4
Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 1500 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 8 / Đường kính ống(mm): 0 /
2.750.000 ₫
5
Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 1600 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 6 / Đường kính ống(mm): 0 /
3.150.000 ₫
6
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 1100 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 6 / Đường kính ống(mm): 0 /
3.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: - / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
18.250.000 ₫
8
Hãng sản xuất: YUKEN / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: SAER / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 2273 / Cột áp(m): 20 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 26 / Đường kính ống(mm): 34 /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Germany / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Germany / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: SIKA / Xuất xứ: Germany / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: SAER / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Pentax / Xuất xứ: - / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Pentax / Xuất xứ: - / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Pentax / Xuất xứ: - / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Pentax / Xuất xứ: - / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Pentax / Xuất xứ: - / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Pentax / Xuất xứ: - / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Pentax / Xuất xứ: - / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Pentax / Xuất xứ: - / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Pentax / Xuất xứ: - / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Pentax / Xuất xứ: - / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Pentax / Xuất xứ: - / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Pentax / Xuất xứ: - / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
26
Xuất xứ: Hàn Quốc / Công suất(W): 1500 / Cột áp(m): 110 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 1300 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Euwhan / Xuất xứ: Hàn Quốc / Công suất(W): 200 / Cột áp(m): 70 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 180 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Euwhan / Xuất xứ: Hàn Quốc / Công suất(W): 750 / Cột áp(m): 110 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 600 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Tây Ban Nha / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 5 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Lutz / Xuất xứ: Nhật Bản / Công suất(W): 0 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 13 / Đường kính ống(mm): 2 /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: Leitenberger / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: LEO / Xuất xứ: China / Công suất(W): 750 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 5 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: Italy / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 100 / Cột áp(m): 0 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: Nation pump / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 400 / Cột áp(m): 26 / Hút sâu(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 2 / Đường kính ống(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng