• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 925.219
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
83 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
400.000 ₫
2
Hãng sản xuất: SHINIL / Xuất xứ: Korea / Công suất(W): 1000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
950.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 50 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
1.200.000 ₫
4
Xuất xứ: Nhật Bản / Công suất(W): 1 / Đường kính ống(mm): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
1.250.000 ₫
5
Hãng sản xuất: NTP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 4 / Đường kính ống(mm): 20 / Cột áp(m): 26 / Lưu lượng(m3/h): 30 /
1.750.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Tân Hoàn Cầu / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất(W): 735 / Hút sâu(m): 8 / Đường kính ống(mm): 42 / Cột áp(m): 20 / Lưu lượng(m3/h): 6 /
1.900.000 ₫
7
Hãng sản xuất: CS / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 750 / Hút sâu(m): 9 / Đường kính ống(mm): 25 / Cột áp(m): 43 / Lưu lượng(m3/h): 50 /
2.200.000 ₫
8
Hãng sản xuất: CS / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 750 / Hút sâu(m): 9 / Đường kính ống(mm): 25 / Cột áp(m): 47 / Lưu lượng(m3/h): 60 /
2.350.000 ₫
9
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 7500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 48 / Lưu lượng(m3/h): 40 /
2.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Tân Hoàn Cầu / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất(W): 1470 / Hút sâu(m): 8 / Đường kính ống(mm): 60 / Cột áp(m): 30 / Lưu lượng(m3/h): 15 /
2.590.000 ₫
11
Hãng sản xuất: LEOPONO / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1100 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 44 / Lưu lượng(m3/h): 3 /
3.900.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 5 / Hút sâu(m): 8 / Đường kính ống(mm): 50 / Cột áp(m): 28 / Lưu lượng(m3/h): 30 /
7.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1100 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 98 / Lưu lượng(m3/h): 4 /
8.198.000 ₫
14
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 26 / Lưu lượng(m3/h): 35 /
8.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Leopono / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1100 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 37 / Lưu lượng(m3/h): 3 /
8.400.000 ₫
16
Hãng sản xuất: EBARA / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 370 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 260 / Lưu lượng(m3/h): 21 /
8.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 116 / Lưu lượng(m3/h): 4 /
8.701.000 ₫
18
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 152 / Lưu lượng(m3/h): 8 /
9.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 28 / Lưu lượng(m3/h): 18 /
9.992.000 ₫
20
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 1100 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
10.400.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Maruyama / Xuất xứ: Nhật Bản / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
11.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Công suất(W): 1500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 80 / Cột áp(m): 10 / Lưu lượng(m3/h): 24 /
11.700.000 ₫
23
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 121 / Lưu lượng(m3/h): 3 /
12.300.000 ₫
24
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 95 / Lưu lượng(m3/h): 60 /
13.950.000 ₫
25
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 5500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 145 / Lưu lượng(m3/h): 12 /
20.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: EBARA / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 30000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 372 / Lưu lượng(m3/h): 60 /
25.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 11000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 166 / Lưu lượng(m3/h): 22 /
28.042.000 ₫
28
Hãng sản xuất: EBARA / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 22000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 64 / Cột áp(m): 287 / Lưu lượng(m3/h): 84 /
28.200.000 ₫
29
Hãng sản xuất: THC / Xuất xứ: Vietnam / Công suất(W): 746 / Hút sâu(m): 8 / Đường kính ống(mm): 42 / Cột áp(m): 20 / Lưu lượng(m3/h): 6 /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: VEM MANUFACTURING JSC / Xuất xứ: Vietnam / Công suất(W): 5500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 740 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 880 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 590 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 740 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 1100 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 1470 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 1850 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: DAB / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: ASIA AUTOMATIC PUMP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 3 /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: ASIA AUTOMATIC PUMP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 5 /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: ASIA AUTOMATIC PUMP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 4000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 5 /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: ASIA AUTOMATIC PUMP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 15000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 24 /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: ASIA AUTOMATIC PUMP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 18500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 29 /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 121 / Lưu lượng(m3/h): 60 /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 121 / Lưu lượng(m3/h): 60 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >