• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 719.616
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
172 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Pcut / Xuất xứ: China / Giao tiếp: USB, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 0 /
1.260.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Kaxing / Xuất xứ: - / Giao tiếp: Com, USB/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 0 /
5.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Pcut / Xuất xứ: China / Giao tiếp: USB, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 205 /
5.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: LiYu / Xuất xứ: China / Giao tiếp: Com, USB/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 1200 /
5.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Pcut / Xuất xứ: HongKong / Giao tiếp: Com/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 630 /
5.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Giao tiếp: Com, USB, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 0 /
5.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Creat / Xuất xứ: HongKong / Giao tiếp: Com, USB, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 630 /
5.350.000 ₫
8
/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 0 /
5.390.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Creation / Xuất xứ: HongKong / Giao tiếp: Com, USB, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 630 /
5.400.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: HongKong / Giao tiếp: Com, USB/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 630 /
5.400.000 ₫
11
/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 0 /
5.400.000 ₫
12
Hãng sản xuất: LiYu / Xuất xứ: Taiwan / Giao tiếp: USB/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 0 /
5.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Pcut / Xuất xứ: China / Giao tiếp: Com, USB, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 635 /
5.500.000 ₫
14
/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 0 /
5.590.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: - / Giao tiếp: USB, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 630 /
5.700.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Pcut / Xuất xứ: China / Giao tiếp: Com, USB, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 1200 /
5.700.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Pcut / Xuất xứ: China / Giao tiếp: Com, USB, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 625 /
5.750.000 ₫
18
Hãng sản xuất: LiYu / Xuất xứ: China / Giao tiếp: USB, RS-232C/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 710 /
5.790.000 ₫
19
Hãng sản xuất: LiYu / Xuất xứ: China / Giao tiếp: Com, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 1200 /
5.800.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Kingcut / Xuất xứ: HongKong / Giao tiếp: Com, USB/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 600 /
5.800.000 ₫
21
Hãng sản xuất: LiYu / Xuất xứ: - / Giao tiếp: USB/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 0 /
5.860.000 ₫
22
Hãng sản xuất: LiYu / Xuất xứ: China / Giao tiếp: USB/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 600 /
5.880.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Pcut / Xuất xứ: China / Giao tiếp: USB, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 625 /
5.900.000 ₫
24
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: China / Giao tiếp: LPT, USB, -, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 0 /
5.950.000 ₫
25
Hãng sản xuất: GoldV / Xuất xứ: China / Giao tiếp: Com, USB/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 610 /
6.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Foison / Xuất xứ: China / Giao tiếp: Com, USB, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 610 /
6.000.000 ₫
27
/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 0 /
6.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Kingcut / Xuất xứ: HongKong / Giao tiếp: Com, USB/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 280 /
6.000.000 ₫
29
/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 0 /
6.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: MIMAKI / Xuất xứ: China / Giao tiếp: Com/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 630 /
6.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Kingcut / Xuất xứ: - / Giao tiếp: Com, USB/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 0 /
6.100.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Kaxing / Xuất xứ: China / Giao tiếp: Com, USB, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 3 /
6.150.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Refine / Xuất xứ: - / Giao tiếp: Com, USB/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 630 /
6.290.000 ₫
34
/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 0 /
6.300.000 ₫
35
Hãng sản xuất: MicroCut / Xuất xứ: - / Giao tiếp: Com, LPT, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 600 /
6.450.000 ₫
36
Hãng sản xuất: MicroCut / Xuất xứ: China / Giao tiếp: Com, LPT, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 630 /
6.500.000 ₫
37
Hãng sản xuất: MINGKE / Xuất xứ: China / Giao tiếp: Com, USB/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 730 /
6.500.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Kingcut / Xuất xứ: HongKong / Giao tiếp: Com, USB/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 600 /
6.670.000 ₫
39
Hãng sản xuất: LiYu / Xuất xứ: China / Giao tiếp: USB, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 630 /
6.750.000 ₫
40
Hãng sản xuất: LiYu / Xuất xứ: Taiwan / Giao tiếp: Com, USB/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 630 /
6.790.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Refine / Xuất xứ: China / Giao tiếp: Com, USB/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 720 /
6.890.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Kingcut / Xuất xứ: China Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 0 /
6.900.000 ₫
43
Hãng sản xuất: MINGKE / Xuất xứ: China / Giao tiếp: Com/ Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 720 /
6.950.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Refine / Xuất xứ: China / Giao tiếp: Com, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 630 /
7.090.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Rabbit / Xuất xứ: China / Giao tiếp: USB, / Độ rộng cắt lớn nhất(mm): 600 /
7.200.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >