• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 739.995
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
477 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột chữa cháy / Khối lượng(Kg): 35 /
1.400.000 ₫
2
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Thái Lan / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 5 /
300.000 ₫
3
Loại bình: - / Xuất xứ: Thái Lan / Hãng sản xuất: Elide Fire / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 1 /
500.000 ₫
4
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 8 /
540.000 ₫
5
Loại bình: - / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: AG / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
410.000 ₫
6
Loại bình: - / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: AG / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 6 /
360.000 ₫
7
Loại bình: - / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: AG / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 1 /
280.000 ₫
8
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dry Power / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 0 /
700.000 ₫
9
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 4 /
470.000 ₫
10
Loại bình: - / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
310.000 ₫
11
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
9.500 ₫
12
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 70 /
6.000.000 ₫
13
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 22 /
770.000 ₫
14
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 1 /
5.600.000 ₫
15
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
5.000.000 ₫
16
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 2 /
8.000.000 ₫
17
Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Horing / Khối lượng(Kg): 0 /
230.000 ₫
18
Xuất xứ: Thái Lan / Khối lượng(Kg): 1 /
1.750.000 ₫
19
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Thái Lan / Hãng sản xuất: Elide Fire / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 1 /
1.450.000 ₫
20
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Dry Power / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 1 /
449.000 ₫
21
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SJ / Chất chữa cháy: Nước / Khối lượng(Kg): 9 /
340.000 ₫
22
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 4 /
140.000 ₫
23
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 54 /
1.270.000 ₫
24
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
4.380.000 ₫
25
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Dragon / Khối lượng(Kg): 35 /
1.260.000 ₫
26
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Dragon / Khối lượng(Kg): 35 /
1.380.000 ₫
27
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 0 /
1.600.000 ₫
28
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: Eversafe / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 45 /
14.499.000 ₫
29
Loại bình: - / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 6 /
410.000 ₫
30
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
130.000 ₫
31
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
135.000 ₫
32
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 4 /
140.000 ₫
33
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 45 /
3.850.000 ₫
34
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: ComBat / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 6 /
940.000 ₫
35
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: ComBat / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 4 /
940.000 ₫
36
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Eversafe / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 5 /
1.450.000 ₫
37
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 45 /
3.550.000 ₫
38
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 32 /
2.450.000 ₫
39
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 15 /
4.350.000 ₫
40
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Pingan / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 24 /
2.930.000 ₫
41
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 5 /
440.000 ₫
42
Xuất xứ: Nhật / Hãng sản xuất: Yamato / Khối lượng(Kg): 0 /
1.400.000 ₫
43
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
510.000 ₫
44
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Foam / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 0 /
2.100.000 ₫
45
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
1.600.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>