• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 751.111
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
477 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại bình: Bình nhỏ dùng cho gia đình / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
175.000 ₫
2
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột chữa cháy / Khối lượng(Kg): 8 /
175.000 ₫
3
Loại bình: Bình nhỏ dùng cho gia đình / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 3 /
235.000 ₫
4
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
120.000 ₫
5
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
1.440.000 ₫
6
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
170.000 ₫
7
Loại bình: - / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Khí / Khối lượng(Kg): 6 /
360.000 ₫
8
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 4 /
13.000 ₫
9
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
13.000 ₫
10
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Pingan / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 35 /
1.430.000 ₫
11
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: Eversafe / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 9 /
1.230.000 ₫
12
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Eversafe / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 3 /
630.000 ₫
13
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Eversafe / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
490.000 ₫
14
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Eversafe / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 6 /
540.000 ₫
15
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Eversafe / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 9 /
840.000 ₫
16
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Pingan / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
145.000 ₫
17
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Pingan / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 8 /
195.000 ₫
18
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SJ / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
135.000 ₫
19
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
390.000 ₫
20
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 6 /
930.000 ₫
21
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 9 /
740.000 ₫
22
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: YongJin / Khối lượng(Kg): 0 /
135.000 ₫
23
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Pingan / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 4 /
145.000 ₫
24
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Pingan / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
210.000 ₫
25
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SJ / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
170.000 ₫
26
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
155.000 ₫
27
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
136.000 ₫
28
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 8 /
205.000 ₫
29
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 8 /
205.000 ₫
30
Loại bình: - / Xuất xứ: Germany / Hãng sản xuất: Chubb / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 0 /
245.000 ₫
31
Loại bình: - / Xuất xứ: Germany / Hãng sản xuất: Minimax / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 0 /
880.000 ₫
32
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 1 /
830.000 ₫
33
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 2 /
910.000 ₫
34
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 6 /
1.150.000 ₫
35
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 9 /
1.650.000 ₫
36
Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: Sri / Khối lượng(Kg): 12 /
2.900.000 ₫
37
Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: Sri / Khối lượng(Kg): 6 /
1.250.000 ₫
38
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 4 /
140.000 ₫
39
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
240.000 ₫
40
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
180.000 ₫
41
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 2 /
95.000 ₫
42
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
115.000 ₫
43
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 24 /
156.000 ₫
44
Xuất xứ: Việt Nam / Khối lượng(Kg): 8 /
255.000 ₫
45
Loại bình: - / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: GA / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
190.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>