• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 734.306
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
471 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
91
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
136.000 ₫
92
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
138.000 ₫
93
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 4 /
140.000 ₫
94
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Hàn Quốc / Hãng sản xuất: Samwoo / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 4 /
140.000 ₫
95
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Hàn Quốc / Hãng sản xuất: Samwoo / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 1 /
140.000 ₫
96
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 4 /
140.000 ₫
97
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Trung Quốc / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 2 /
140.000 ₫
98
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 0 /
140.000 ₫
99
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 4 /
140.000 ₫
100
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
142.000 ₫
101
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 5 /
145.000 ₫
102
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Pingan / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
145.000 ₫
103
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Dragon / Khối lượng(Kg): 0 /
145.000 ₫
104
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Dragon / Khối lượng(Kg): 5 /
145.000 ₫
105
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 0 /
145.000 ₫
106
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
145.000 ₫
107
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Pingan / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 4 /
145.000 ₫
108
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 0 /
145.000 ₫
109
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: AG / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
149.000 ₫
110
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 4 /
150.000 ₫
111
Loại bình: - / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 0 /
150.000 ₫
112
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Trung Quốc / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 0 /
150.000 ₫
113
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
150.000 ₫
114
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: - / Khối lượng(Kg): 6 /
155.000 ₫
115
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
155.000 ₫
116
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 24 /
156.000 ₫
117
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Korea / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 1 /
158.000 ₫
118
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
159.000 ₫
119
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Dragon / Khối lượng(Kg): 0 /
160.000 ₫
120
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 7 /
160.000 ₫
121
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Firestar / Khối lượng(Kg): 4 /
160.000 ₫
122
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 0 /
165.000 ₫
123
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: China / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 8 /
165.000 ₫
124
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Hàn Quốc / Hãng sản xuất: Samwoo / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 1 /
168.000 ₫
125
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
170.000 ₫
126
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
170.000 ₫
127
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 0 /
170.000 ₫
128
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SJ / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
170.000 ₫
129
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SJ / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
170.000 ₫
130
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
170.000 ₫
131
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
175.000 ₫
132
Loại bình: Bình nhỏ dùng cho gia đình / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
175.000 ₫
133
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 8 /
175.000 ₫
134
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 8 /
175.000 ₫
135
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Ý / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 0 /
175.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  8  ..  >  >>