• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 924.145
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
270 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
9.500 ₫
2
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 2 /
11.500 ₫
3
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
13.000 ₫
4
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 4 /
13.000 ₫
5
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 1 /
40.000 ₫
6
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 1 /
54.000 ₫
7
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
55.000 ₫
8
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 0 /
60.000 ₫
9
Loại bình: - / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
68.000 ₫
10
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
70.000 ₫
11
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 2 /
75.000 ₫
12
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Khí / Khối lượng(Kg): 0 /
78.000 ₫
13
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
83.000 ₫
14
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 1 /
85.000 ₫
15
Loại bình: Loại khác / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột chữa cháy / Khối lượng(Kg): 4 /
86.000 ₫
16
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 2 /
88.000 ₫
17
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: DKL / Chất chữa cháy: Nguyên liệu rắn Sr / Khối lượng(Kg): 0 /
90.000 ₫
18
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 1 /
95.000 ₫
19
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: Sri / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 3 /
98.000 ₫
20
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SJ / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 4 /
98.000 ₫
21
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Dragon / Khối lượng(Kg): 0 /
100.000 ₫
22
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 0 /
105.000 ₫
23
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Hàn Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
110.000 ₫
24
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 0 /
110.000 ₫
25
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 4 /
110.000 ₫
26
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Dragon / Khối lượng(Kg): 5 /
115.000 ₫
27
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SJ / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 1 /
115.000 ₫
28
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Singapore / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 2 /
119.000 ₫
29
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: SaFer Fire / Khối lượng(Kg): 1 /
120.000 ₫
30
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột chữa cháy / Khối lượng(Kg): 4 /
120.000 ₫
31
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Khí / Khối lượng(Kg): 0 /
125.000 ₫
32
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
125.000 ₫
33
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 2 /
125.000 ₫
34
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
125.000 ₫
35
Loại bình: - / Xuất xứ: Germany / Hãng sản xuất: Minimax / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
127.000 ₫
36
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 3 /
128.000 ₫
37
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: AG / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
128.000 ₫
38
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 3 /
129.000 ₫
39
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
130.000 ₫
40
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Dragon / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 5 /
130.000 ₫
41
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
130.000 ₫
42
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 3 /
135.000 ₫
43
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 1 /
135.000 ₫
44
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
135.000 ₫
45
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SJ / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
135.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  >