• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 951.579
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
85 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 0.01 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: - /
22.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 0 / Cổng kết nối: Kiểu cổng khác / Xuất xứ: - /
25.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 5 / Cổng kết nối: VGA - VGA / Xuất xứ: - /
100.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 0.1 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: - /
100.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 1.5 / Cổng kết nối: VGA - HDMI / Xuất xứ: - /
130.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 0.15 / Cổng kết nối: VGA - VGA / Xuất xứ: - /
131.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 0 / Cổng kết nối: HDMI to VGA / Xuất xứ: - /
140.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: China /
155.000 ₫
9
Hãng sản xuất: FUNY / Độ dài (m): 0.1 / Cổng kết nối: HDMI to VGA / Xuất xứ: China /
160.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: China /
160.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 0.15 / Cổng kết nối: VGA - VGA / Xuất xứ: - /
165.000 ₫
12
Hãng sản xuất: APPLE / Độ dài (m): 25 / Cổng kết nối: VGA - VGA / Xuất xứ: China /
169.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: China /
170.000 ₫
14
Hãng sản xuất: King-Master / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
180.000 ₫
15
Hãng sản xuất: King-Master / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: VGA - VGA / Xuất xứ: China /
190.000 ₫
16
Độ dài (m): 0 / Cổng kết nối: HDMI to VGA / Xuất xứ: United States /
200.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: China /
215.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: China /
220.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 0 / Cổng kết nối: HDMI to VGA / Xuất xứ: China /
220.000 ₫
20
Hãng sản xuất: JBJ / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
240.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
240.000 ₫
22
Hãng sản xuất: JBJ / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: China /
245.000 ₫
23
Hãng sản xuất: CHOSEAL / Độ dài (m): 10 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: China /
250.000 ₫
24
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 0.1 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: - /
250.000 ₫
25
Hãng sản xuất: ATLONA / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: United States /
250.000 ₫
26
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 10 / Cổng kết nối: VGA - VGA / Xuất xứ: China /
250.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Đang chờ cập nhật / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: China /
265.000 ₫
28
Hãng sản xuất: FOCUSLINK / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: - /
270.000 ₫
29
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 0.02 / Cổng kết nối: VGA - HDMI / Xuất xứ: - /
280.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Bumblebee / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: China /
280.000 ₫
31
Hãng sản xuất: King-Master / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
290.000 ₫
32
Hãng sản xuất: DTECH / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: China /
290.000 ₫
33
Hãng sản xuất: MPINS / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: - /
315.000 ₫
34
Hãng sản xuất: UNITEK / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: China /
320.000 ₫
35
Hãng sản xuất: UNITEK / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: - /
340.000 ₫
36
Hãng sản xuất: MEALINK / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: - /
345.000 ₫
37
Hãng sản xuất: NETLINE / Độ dài (m): 0 / Cổng kết nối: HDMI to VGA / Xuất xứ: China /
350.000 ₫
38
Hãng sản xuất: UGREEN / Độ dài (m): 0 / Cổng kết nối: Micro HDMI ra VGA / Xuất xứ: China /
450.000 ₫
39
Hãng sản xuất: CHOSEAL / Độ dài (m): 20 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: China /
450.000 ₫
40
Hãng sản xuất: MEALINK / Độ dài (m): 10 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: - /
480.000 ₫
41
Hãng sản xuất: UNITEK / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: China /
515.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Z-TEK / Độ dài (m): 0 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: - /
540.000 ₫
43
Hãng sản xuất: - / Độ dài (m): 2 / Cổng kết nối: HDMI to VGA / Xuất xứ: - /
550.000 ₫
44
Hãng sản xuất: UGREEN / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI - HDMI / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
580.000 ₫
45
Hãng sản xuất: UGREEN / Độ dài (m): 15 / Cổng kết nối: HDMI / Xuất xứ: China /
580.000 ₫
Trang:  1  2  >