• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 740.866
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
89 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: TOPCON / 5 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
381.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
362.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.5 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 6.5 / Xuất xứ: - /
330.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 6.5 / Xuất xứ: - /
326.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: TOPCON / 3 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
322.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
316.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 6.5 / Xuất xứ: - /
315.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 6.4 / Xuất xứ: - /
312.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: TOPCON / 3 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
274.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: TOPCON / 5 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
262.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Topcon / 1"/5" / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: - /
257.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Taiwan /
246.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: NIKON-TRIMBLE / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.09 / Xuất xứ: - /
222.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Korea /
182.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Taiwan /
182.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: TOPCON / 5 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
175.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 8.3 / Xuất xứ: - /
171.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.9 / Xuất xứ: Japan /
169.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 8.3 / Xuất xứ: - /
169.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Taiwan /
168.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: NIKON / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 3.7 / Xuất xứ: Japan /
167.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Topcon / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
163.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: NIKON-TRIMBLE / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
161.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Topcon / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
150.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 8.3 / Xuất xứ: - /
149.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: NIKON-TRIMBLE / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
143.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: NIKON / 2.5 / Độ phóng đại ống kính: 33x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
141.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Topcon / 1"/5" / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
133.500.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Leica / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.09 / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
132.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 8.3 / Xuất xứ: - /
129.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Nikon / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 3.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
129.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: TOPCON / 3 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
128.500.000 ₫
33
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
126.500.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Nikon / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 3.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
125.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
122.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: TOPCON / 3 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
112.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Topcon / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Nhật Bản /
110.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: GEOMAX / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Switzerland /
107.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: 34x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
106.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: TOPCON / 9 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
101.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: NIKON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 3.7 / Xuất xứ: Japan /
100.100.000 ₫
42
Hãng sản xuất: TOPCON / 5 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
100.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: - /
99.500.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Leica / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.4 / Xuất xứ: Đài Loan /
98.790.000 ₫
45
Hãng sản xuất: TOPCON / 6 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
97.500.000 ₫
Trang:  1  2  >