• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.323
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
89 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
46
Hãng sản xuất: Leica / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.09 / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
132.000.000 ₫
47
Hãng sản xuất: Topcon / 1"/5" / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
133.500.000 ₫
48
Hãng sản xuất: NIKON / 2.5 / Độ phóng đại ống kính: 33x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
141.000.000 ₫
49
Hãng sản xuất: NIKON-TRIMBLE / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
143.500.000 ₫
50
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 8.3 / Xuất xứ: - /
149.000.000 ₫
51
Hãng sản xuất: Topcon / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
150.000.000 ₫
52
Hãng sản xuất: NIKON-TRIMBLE / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
161.500.000 ₫
53
Hãng sản xuất: Topcon / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
163.000.000 ₫
54
Hãng sản xuất: NIKON / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 3.7 / Xuất xứ: Japan /
167.500.000 ₫
55
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Taiwan /
168.500.000 ₫
56
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 8.3 / Xuất xứ: - /
169.000.000 ₫
57
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.9 / Xuất xứ: Japan /
169.500.000 ₫
58
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 8.3 / Xuất xứ: - /
171.500.000 ₫
59
Hãng sản xuất: TOPCON / 5 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
175.000.000 ₫
60
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Taiwan /
182.000.000 ₫
61
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Korea /
182.000.000 ₫
62
Hãng sản xuất: NIKON-TRIMBLE / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.09 / Xuất xứ: - /
222.000.000 ₫
63
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Taiwan /
246.500.000 ₫
64
Hãng sản xuất: Topcon / 1"/5" / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: - /
257.000.000 ₫
65
Hãng sản xuất: TOPCON / 5 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
262.000.000 ₫
66
Hãng sản xuất: TOPCON / 3 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
274.500.000 ₫
67
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 6.4 / Xuất xứ: - /
312.000.000 ₫
68
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 6.5 / Xuất xứ: - /
315.500.000 ₫
69
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
316.000.000 ₫
70
Hãng sản xuất: TOPCON / 3 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
322.000.000 ₫
71
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 6.5 / Xuất xứ: - /
326.500.000 ₫
72
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.5 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 6.5 / Xuất xứ: - /
330.000.000 ₫
73
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
362.000.000 ₫
74
Hãng sản xuất: TOPCON / 5 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
381.000.000 ₫
75
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
76
Hãng sản xuất: Nikon / - / Độ phóng đại ống kính: 33x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.8 / Xuất xứ: Nhật /
Liên hệ gian hàng
77
Hãng sản xuất: Sokkia / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
78
Hãng sản xuất: LEICA / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.09 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
79
Hãng sản xuất: TOPCON / 3 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
80
Hãng sản xuất: TOPCON / 2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.3 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
81
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
82
Hãng sản xuất: Topcon / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
83
Hãng sản xuất: Leica / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.09 / Xuất xứ: Thụy Sĩ /
Liên hệ gian hàng
84
Hãng sản xuất: LEICA / 0.1 / Độ phóng đại ống kính: 35x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 15 / Xuất xứ: Switzerland /
Liên hệ gian hàng
85
Hãng sản xuất: PENTAX / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
86
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
87
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
88
Hãng sản xuất: Topcon / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
89
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trang:  <  1  2