• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 925.179
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
27 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Topcon / 1"/5" / Độ phóng đại ống kính: 32x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
51.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
68.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: NIKON / - / Độ phóng đại ống kính: 33x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.5 / Xuất xứ: - /
95.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: TOPCON / 6 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
97.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: - /
99.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Nikon / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 3.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
129.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: NIKON-TRIMBLE / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
143.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 8.3 / Xuất xứ: - /
149.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: NIKON-TRIMBLE / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
161.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: NIKON / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 3.7 / Xuất xứ: Japan /
167.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.9 / Xuất xứ: Japan /
169.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 6.4 / Xuất xứ: - /
312.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 6.5 / Xuất xứ: - /
326.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.5 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 6.5 / Xuất xứ: - /
330.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
362.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: TOPCON / 3 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Topcon / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: PENTAX / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Topcon / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Nikon / - / Độ phóng đại ống kính: 33x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.8 / Xuất xứ: Nhật /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: LEICA / 0.1 / Độ phóng đại ống kính: 35x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 15 / Xuất xứ: Switzerland /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Sokkia / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng