• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 713.407
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
164 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
3.300.000 ₫
2
Hãng sản xuất: DAIWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 4000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
6.200.000 ₫
4
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
6.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: CASPER / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
6.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: DAIWA / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 7000 / Kiểu điều hòa: Di Động / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: ASCENT / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.050.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Di Động / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
7.100.000 ₫
9
Hãng sản xuất: DAIKIN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
7.100.000 ₫
10
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 10000 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: CASPER / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
7.400.000 ₫
12
Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Di Động / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
7.700.000 ₫
13
Hãng sản xuất: MIDEA / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 13000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
8.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
8.468.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
8.490.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10000 / Kiểu điều hòa: Di Động / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
8.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 9000 / Xuất xứ: - /
8.890.000 ₫
18
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
9.800.000 ₫
19
Hãng sản xuất: KOOLMAN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
9.800.000 ₫
20
Hãng sản xuất: KOOLMAN / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
9.900.000 ₫
21
Hãng sản xuất: KOOLMAN / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
9.900.000 ₫
22
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Áp tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
10.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: - / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
10.600.000 ₫
24
Hãng sản xuất: CALIO / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8000 / Kiểu điều hòa: Di Động / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 8000 / Xuất xứ: - /
10.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
11.270.000 ₫
26
Hãng sản xuất: - / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
11.700.000 ₫
27
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
13.270.000 ₫
28
Hãng sản xuất: NAKATOMI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 6000 / Kiểu điều hòa: Di Động / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
13.500.000 ₫
29
Hãng sản xuất: NAKATOMI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8500 / Kiểu điều hòa: Di Động / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
15.200.000 ₫
30
Hãng sản xuất: NAKATOMI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 6000 / Kiểu điều hòa: Di Động / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
15.500.000 ₫
31
Hãng sản xuất: NAKATOMI / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8500 / Kiểu điều hòa: Di Động / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
16.500.000 ₫
32
Hãng sản xuất: NAKATOMI / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8500 / Kiểu điều hòa: Di Động / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
18.500.000 ₫
33
Hãng sản xuất: PANASONIC / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 17600 / Kiểu điều hòa: Tủ đứng / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
20.320.000 ₫
34
Hãng sản xuất: NAKATOMI / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 8500 / Kiểu điều hòa: Di Động / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
42.500.000 ₫
35
Hãng sản xuất: NAKATOMI / Loại máy: - / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 / Kiểu điều hòa: Di Động / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
53.500.000 ₫
36
Hãng sản xuất: NAKATOMI / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 27000 / Kiểu điều hòa: Di Động / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
76.500.000 ₫
37
Hãng sản xuất: SANYO / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: SANYO / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: SANYO / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Loại máy: 1 chiều lạnh / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: NAGAKAWA / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: LG / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: FUJITSU / Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng / Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 / Kiểu điều hòa: Treo tường / Tốc độ làm nóng (BTU/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  3  4  >