• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 716.835
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
83 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Type: Kiểu du lịch / Chức năng nghiền nhỏ / Công suất: 350W / Trọng lượng: 1kg /
289.000 ₫
2
Hãng sản xuất: OSAKA / Type: Kiểu du lịch / Chức năng thái nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 350W / Trọng lượng: 0.57kg /
289.000 ₫
3
Hãng sản xuất: MAGIC / Dung tích: - / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng nghiền nhỏ / Công suất: 218W / Trọng lượng: 1.3kg / Xuất xứ: - /
359.000 ₫
4
Hãng sản xuất: KHALUCK / Dung tích: 1.5 lít / Type: Kiểu du lịch / Công suất: 350W / Trọng lượng: - / Xuất xứ: China /
390.000 ₫
5
Hãng sản xuất: SUPOR / Dung tích: 1 lít / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 230W / Trọng lượng: - / Xuất xứ: China /
520.000 ₫
6
Xuất xứ: Trung Quốc /
567.000 ₫
7
Hãng sản xuất: MAGIC / Dung tích: - / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng thái nhỏ / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng vắt / Chức năng trộn / Công suất: 200W / Trọng lượng: - / Xuất xứ: - /
579.000 ₫
8
Hãng sản xuất: KHALUCK / Xuất xứ: China /
590.000 ₫
9
Hãng sản xuất: KANGAROO / Xuất xứ: Vietnam /
590.000 ₫
10
Hãng sản xuất: KANGAROO / Xuất xứ: Vietnam /
600.000 ₫
11
Hãng sản xuất: ECOSUN / Dung tích: 0.7 lít / Type: Kiểu du lịch / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 600W / Trọng lượng: - / Xuất xứ: China /
620.000 ₫
12
Hãng sản xuất: KANGAROO / Xuất xứ: Vietnam /
630.000 ₫
13
Hãng sản xuất: COMET / Dung tích: 1 lít / Type: Kiểu du lịch / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 220W / Trọng lượng: - / Xuất xứ: - /
700.000 ₫
14
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Dung tích: 1.8 lít / Công suất: 400W / Chiều rộng : - / Chiều cao : - / Chiều sâu : - / Xuất xứ: Vietnam /
700.000 ₫
15
Hãng sản xuất: KANGAROO / Xuất xứ: Vietnam /
720.000 ₫
16
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1 lít / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng nghiền nhỏ / Công suất: 450W / Trọng lượng: 1.7kg / Xuất xứ: - /
750.000 ₫
17
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1 lít / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng thái nhỏ / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 240W / Trọng lượng: 2.5kg /
750.000 ₫
18
Hãng sản xuất: GOLDSUN / Dung tích: 0.6 lít / Công suất: 500W / Chiều rộng : 320mm / Chiều cao : 450mm / Chiều sâu : 250mm / Xuất xứ: China /
750.000 ₫
19
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1 lít / Type: Kiểu đặt cố định / Công suất: 240W / Trọng lượng: 2.3kg / Xuất xứ: Japan /
790.000 ₫
20
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1 lít / Type: Kiểu du lịch / Chức năng thái nhỏ / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 240W / Trọng lượng: 3kg / Xuất xứ: - /
790.000 ₫
21
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1 lít / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng thái nhỏ / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 450W / Trọng lượng: 1.4kg / Xuất xứ: - /
799.000 ₫
22
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: - / Type: - / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 240W / Trọng lượng: 14 kg / Xuất xứ: - /
800.000 ₫
23
Hãng sản xuất: COMET / Dung tích: 1 lít / Công suất: 750W / Chiều rộng : 240mm / Chiều cao : 430mm / Chiều sâu : 305mm / Xuất xứ: China /
850.000 ₫
24
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1 lít / Type: Kiểu du lịch / Công suất: 450W / Trọng lượng: 1.7kg / Xuất xứ: Malaysia /
870.000 ₫
25
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1.2 lít / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng thái nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 240W / Trọng lượng: 2kg / Xuất xứ: - /
900.000 ₫
26
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1.25 lít / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng thái nhỏ / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 300W / Trọng lượng: 2.5kg /
900.000 ₫
27
Hãng sản xuất: SUNHOUSE / Dung tích: - / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng thái nhỏ / Chức năng nghiền nhỏ / Công suất: 400W / Trọng lượng: - / Xuất xứ: Vietnam /
920.000 ₫
28
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: - / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng thái nhỏ / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 350W / Trọng lượng: 3.4kg / Xuất xứ: Malaysia /
930.000 ₫
29
Hãng sản xuất: SAIKO / Dung tích: 1.5 lít / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng thái nhỏ / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng vắt / Chức năng trộn / Công suất: 500W / Trọng lượng: - / Xuất xứ: Vietnam /
949.000 ₫
30
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1 lít / Công suất: 450W / Chiều rộng : 182mm / Chiều cao : - / Chiều sâu : 236mm / Xuất xứ: - /
950.000 ₫
31
Hãng sản xuất: ARGO / Dung tích: - / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng vắt / Công suất: 220W / Trọng lượng: 2.3kg / Xuất xứ: - /
990.000 ₫
32
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1 lít / Type: Kiểu du lịch / Chức năng thái nhỏ / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 450W / Trọng lượng: 1.7kg / Xuất xứ: Malaysia /
990.000 ₫
33
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1 lít / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 300W / Trọng lượng: 2.3kg / Xuất xứ: - /
1.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1.2 lít / Type: Kiểu du lịch / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 500W / Trọng lượng: - / Xuất xứ: - /
1.035.000 ₫
35
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1.2 lít / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 350W / Trọng lượng: - / Xuất xứ: - /
1.035.000 ₫
36
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: - / Type: - / Công suất: 350W / Trọng lượng: - / Xuất xứ: United States /
1.050.000 ₫
37
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1.5 lít / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng thái nhỏ / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 450W / Trọng lượng: 2.2kg / Xuất xứ: - /
1.050.000 ₫
38
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1.5 lít / Type: Kiểu du lịch / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 450W / Trọng lượng: 3.3kg / Xuất xứ: - /
1.100.000 ₫
39
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1 lít / Type: Kiểu du lịch / Chức năng thái nhỏ / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 500W / Trọng lượng: 3.4kg / Xuất xứ: Malaysia /
1.100.000 ₫
40
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1.5 lít / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng thái nhỏ / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng vắt / Chức năng trộn / Công suất: 240W / Trọng lượng: - / Xuất xứ: - /
1.140.000 ₫
41
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1.5 lít / Type: Kiểu du lịch / Chức năng thái nhỏ / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 450W / Trọng lượng: - / Xuất xứ: China /
1.150.000 ₫
42
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1.5 lít / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng thái nhỏ / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng thái mỏng,sợi / Chức năng trộn / Công suất: 450W / Trọng lượng: 3.3kg / Xuất xứ: China /
1.180.000 ₫
43
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1.5 lít / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 450W / Trọng lượng: 3.6kg / Xuất xứ: China /
1.240.000 ₫
44
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: - / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng nghiền nhỏ / Chức năng trộn / Công suất: 250W / Trọng lượng: - / Xuất xứ: - /
1.240.000 ₫
45
Hãng sản xuất: PANASONIC / Dung tích: 1.5 lít / Type: Kiểu đặt cố định / Chức năng thái nhỏ / Chức năng nghiền nhỏ / Công suất: - / Trọng lượng: - / Xuất xứ: Japan /
1.240.000 ₫
Trang:  1  2  >