• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 741.289
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
237 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: - / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
31.230.000 ₫
2
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
38.550.000 ₫
3
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: - / Công suất: 7kW / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: - /
16.820.000 ₫
4
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
36.080.000 ₫
5
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: - / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Đức /
11.750.000 ₫
6
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
11.230.000 ₫
7
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: - / Công suất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
26.210.000 ₫
8
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: - / Công suất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
11.390.000 ₫
9
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
10.850.000 ₫
10
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: - / Công suất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
34.150.000 ₫
11
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: - / Lò nướng: - / Công suất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
26.550.000 ₫
12
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 7.5kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
26.400.000 ₫
13
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 4kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
11.550.000 ₫
14
Hãng sản xuất: CHEFS / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 5kw / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Malaysia /
6.600.000 ₫
15
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: - / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
26.130.000 ₫
16
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 6.4kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
16.290.000 ₫
17
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: - / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: - /
9.170.000 ₫
18
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
22.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: - / Công suất: 7kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
10.060.000 ₫
20
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
25.650.000 ₫
21
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
26.650.000 ₫
22
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: - / Công suất: 2.2kW / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: - /
23.440.000 ₫
23
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Đức /
31.600.000 ₫
24
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
14.300.000 ₫
25
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: - / Công suất: 3.6kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
9.320.000 ₫
26
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 6.8kW / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: - /
16.230.000 ₫
27
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 7.4kW / Trọng lượng (kg): 13 /
14.260.000 ₫
28
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 3 cái / Công suất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
15.830.000 ₫
29
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 6.8kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
13.900.000 ₫
30
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 8kw / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
14.490.000 ₫
31
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 6.8kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
15.800.000 ₫
32
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 6.8kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
8.700.000 ₫
33
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 3 cái / Công suất: 7.5kW / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
15.580.000 ₫
34
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 6.8kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
32.990.000 ₫
35
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 6.8kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
11.800.000 ₫
36
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 5 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 7.4kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
44.850.000 ₫
37
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: - / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
33.990.000 ₫
38
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: - / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
16.850.000 ₫
39
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: - / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: - /
13.170.000 ₫
40
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: - / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: - /
23.800.000 ₫
41
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 5.4kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
22.350.000 ₫
42
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 7.5kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
30.740.000 ₫
43
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: - /
23.850.000 ₫
44
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
12.770.000 ₫
45
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: - / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Đức /
18.600.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  >