• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 925.197
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
154 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Lò nấu: 1 cái / Lò nướng: - / Công suất: 2kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
790.000 ₫
2
Hãng sản xuất: SOWUN / Lò nấu: 1 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 2kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
990.000 ₫
3
Hãng sản xuất: SOWUN / Lò nấu: 1 cái / Lò nướng: - / Công suất: 2kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
990.000 ₫
4
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 5 cái / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
1.447.000 ₫
5
Hãng sản xuất: CANZY / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 4kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
2.600.000 ₫
6
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
3.030.000 ₫
7
Hãng sản xuất: CATA / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: - / Công suất: 3.5kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.189.000 ₫
8
Hãng sản xuất: CATA / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 5.7kw / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
3.400.000 ₫
9
Hãng sản xuất: FANDI / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 3.8kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
3.568.000 ₫
10
Hãng sản xuất: CATA / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 3.6kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
3.600.000 ₫
11
Hãng sản xuất: FANDI / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 4.4kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.770.000 ₫
12
Hãng sản xuất: FANDI / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: - / Công suất: 3.6kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
4.498.000 ₫
13
Hãng sản xuất: FANDI / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 4.2kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
4.550.000 ₫
14
Hãng sản xuất: FANDI / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 4kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
4.720.000 ₫
15
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: - / Công suất: 4kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
5.190.000 ₫
16
Hãng sản xuất: FANDI / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 4kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
5.194.000 ₫
17
Hãng sản xuất: CATA / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
5.350.000 ₫
18
Hãng sản xuất: CATA / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 6.7kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
5.410.000 ₫
19
Hãng sản xuất: FANDI / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 5kw / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
5.599.000 ₫
20
Hãng sản xuất: FANDI / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 1.8kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
5.999.000 ₫
21
Hãng sản xuất: CATA / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 7.4kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
6.200.000 ₫
22
Hãng sản xuất: CATA / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 2.3kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
6.220.000 ₫
23
Hãng sản xuất: CANZY / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 5.7kw / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
6.599.000 ₫
24
Hãng sản xuất: CHEFS / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 5kw / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Malaysia /
6.600.000 ₫
25
Hãng sản xuất: CATA / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 7.4kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
6.800.000 ₫
26
Hãng sản xuất: CATA / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 6.8kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
6.900.000 ₫
27
Hãng sản xuất: FANDI / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 5.4kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.278.000 ₫
28
Hãng sản xuất: CATA / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.400.000 ₫
29
Hãng sản xuất: CATA / Lò nấu: - / Lò nướng: - / Công suất: 10.8Kw / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.528.000 ₫
30
Hãng sản xuất: CATA / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 6.7kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.638.000 ₫
31
Hãng sản xuất: FANDI / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 4.2kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.798.000 ₫
32
Hãng sản xuất: FANDI / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 5.3kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.844.000 ₫
33
Hãng sản xuất: CANZY / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: - / Công suất: 3.1kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
8.100.000 ₫
34
Hãng sản xuất: CATA / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 6.7kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
8.300.000 ₫
35
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: - / Công suất: 8.5kw / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
8.390.000 ₫
36
Hãng sản xuất: FANDI / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 4.2kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
8.400.000 ₫
37
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: 6.8kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
8.700.000 ₫
38
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: - / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: - /
9.170.000 ₫
39
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 3.2kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
9.250.000 ₫
40
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: - / Công suất: 3.6kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
9.320.000 ₫
41
Hãng sản xuất: CANZY / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: - / Công suất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
9.400.000 ₫
42
Hãng sản xuất: BOSCH / Lò nấu: 4 cái / Lò nướng: - / Công suất: 7.2 kW / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: - /
9.440.000 ₫
43
Hãng sản xuất: CATA / Lò nấu: 3 cái / Lò nướng: - / Công suất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Tây Ban Nha /
9.500.000 ₫
44
Hãng sản xuất: CANZY / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: - / Công suất: 2.2kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
9.800.000 ₫
45
Hãng sản xuất: CATA / Lò nấu: 2 cái / Lò nướng: Không có / Công suất: 7.4kW / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
9.800.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >