• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 952.140
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
78 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở theo hướng trên dưới / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 560 / Chiều sâu(mm): 820 /
9.880.000 ₫
2
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở ngang / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 580 / Chiều sâu(mm): 850 /
11.300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở theo hướng trên dưới / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 16 lít / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều sâu(mm): 0 /
11.800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: - / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều sâu(mm): 0 /
11.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: DAIWA / Kiểu cửa: Cửa kéo / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 596 / Chiều cao(mm): 598 / Chiều sâu(mm): 840 /
12.540.000 ₫
6
Hãng sản xuất: GIOVANI / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 595 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 597 /
12.780.000 ₫
7
Hãng sản xuất: ARISTON / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 600 /
13.200.000 ₫
8
Hãng sản xuất: BOSCH / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 13 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 12 lít / Độ ồn: 48dB / Chức năng rửa không cần nước rửa bát / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 845 / Chiều sâu(mm): 600 /
13.700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: TEKA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Cửa kéo / Lượng bát rửa: 10 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: 52dB / Chiều rộng(mm): 450 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 600 /
14.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: RINNAI / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Cửa kéo / Lượng bát rửa: 5 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 448 / Chiều cao(mm): 450 / Chiều sâu(mm): 592 /
14.250.000 ₫
11
Hãng sản xuất: GIOVANI / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 9 lít / Độ ồn: 42dB / Chiều rộng(mm): 595 / Chiều cao(mm): 597 / Chiều sâu(mm): 850 /
14.780.000 ₫
12
Hãng sản xuất: RINNAI / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Cửa kéo / Lượng bát rửa: 5 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 448 / Chiều cao(mm): 450 / Chiều sâu(mm): 592 /
14.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: ARISTON / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều sâu(mm): 0 /
14.950.000 ₫
14
Hãng sản xuất: ARISTON / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: 51dB / Chiều rộng(mm): 450 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 600 /
15.300.000 ₫
15
Hãng sản xuất: BOSCH / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều sâu(mm): 0 /
15.400.000 ₫
16
Hãng sản xuất: BOSCH / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 14 lít / Độ ồn: 52dB / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 840 / Chiều sâu(mm): 600 /
15.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: CATA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở theo hướng trên dưới / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 12 lít / Độ ồn: 55dB / Chức năng rửa không cần nước rửa bát / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 600 /
15.700.000 ₫
18
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: 14 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: 47dB / Chiều rộng(mm): 598 / Chiều cao(mm): 845 / Chiều sâu(mm): 600 /
15.900.000 ₫
19
Hãng sản xuất: RINNAI / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Cửa kéo / Lượng bát rửa: 6 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 12 lít / Độ ồn: - / Chức năng rửa không cần nước rửa bát / Chiều rộng(mm): 448 / Chiều cao(mm): 450 / Chiều sâu(mm): 639 /
15.900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 9 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 14 lít / Độ ồn: 49dB / Chiều rộng(mm): 446 / Chiều cao(mm): 878 / Chiều sâu(mm): 575 /
16.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: BOSCH / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 13 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 9 lít / Độ ồn: 48dB / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 845 / Chiều sâu(mm): 600 /
16.020.000 ₫
22
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 15 lít / Độ ồn: 45dB / Chiều rộng(mm): 596 / Chiều cao(mm): 870 / Chiều sâu(mm): 570 /
16.200.000 ₫
23
Hãng sản xuất: BOSCH / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Cửa trên trượt / Lượng bát rửa: 13 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 12 lít / Độ ồn: 48dB / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 845 / Chiều sâu(mm): 600 /
16.600.000 ₫
24
Hãng sản xuất: FAGOR / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 12 lít / Độ ồn: 48dB / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 595 /
16.950.000 ₫
25
Hãng sản xuất: BOSCH / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 13 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 10 lít / Độ ồn: 48dB / Chiều rộng(mm): 845 / Chiều cao(mm): 600 / Chiều sâu(mm): 600 /
18.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: NAPOLIZ / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 13 lít / Độ ồn: 47dB / Chiều rộng(mm): 598 / Chiều cao(mm): 845 / Chiều sâu(mm): 596 /
18.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: BOSCH / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở theo hướng trên dưới / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều sâu(mm): 0 /
18.450.000 ₫
28
Hãng sản xuất: TEKA / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Chiều rộng(mm): 596 / Chiều cao(mm): 870 / Chiều sâu(mm): 550 /
18.750.000 ₫
29
Hãng sản xuất: MALLOCA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: 14 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: 49dB / Chiều rộng(mm): 598 / Chiều cao(mm): 845 / Chiều sâu(mm): 600 /
19.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: FAGOR / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều sâu(mm): 0 /
19.100.000 ₫
31
Hãng sản xuất: TEKA / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Cửa kéo / Lượng bát rửa: 15 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: 52dB / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 600 /
19.500.000 ₫
32
Hãng sản xuất: FASTER / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: 14 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều sâu(mm): 0 /
19.700.000 ₫
33
Hãng sản xuất: BOSCH / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 12 lít / Độ ồn: 48dB / Chiều rộng(mm): 845 / Chiều cao(mm): 600 / Chiều sâu(mm): 600 /
19.700.000 ₫
34
Hãng sản xuất: BOSCH / Loại máy: Đặt cố định / Dung tích (lít): 12 / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 600 / Chiều sâu(mm): 845 /
19.800.000 ₫
35
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 15 lít / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 635 /
19.900.000 ₫
36
Hãng sản xuất: BOSCH / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: 13 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 10 lít / Độ ồn: 48dB / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 845 / Chiều sâu(mm): 600 /
19.990.000 ₫
37
Hãng sản xuất: - / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 13 lít / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 81 / Chiều sâu(mm): 600 /
20.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: ARISTON / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở về phía trước / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 0 / Chiều cao(mm): 0 / Chiều sâu(mm): 0 /
21.000.000 ₫
39
Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở theo hướng trên dưới / Lượng bát rửa: 12 Bộ / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 14 lít / Độ ồn: 50dB / Chiều rộng(mm): 595 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 600 /
21.280.000 ₫
40
Hãng sản xuất: BOSCH / Lượng bát rửa: 13 Bộ / Chiều rộng(mm): 598 / Chiều cao(mm): 815 / Chiều sâu(mm): 573 /
21.340.000 ₫
41
Hãng sản xuất: TEKA / Type: Âm tường / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: 49dB / Chiều rộng(mm): 820 / Chiều cao(mm): 870 / Chiều sâu(mm): 558 /
21.500.000 ₫
42
Hãng sản xuất: BOSCH / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: Mở theo hướng trên dưới / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: - / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 845 / Chiều sâu(mm): 573 /
22.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: FAGOR / Type: Âm tường / Kiểu cửa: Mở theo hướng trên dưới / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: 13 lít / Độ ồn: 50dB / Chiều rộng(mm): 595 / Chiều cao(mm): 820 / Chiều sâu(mm): 570 /
22.500.000 ₫
44
Hãng sản xuất: BOSCH / Lượng bát rửa: 14 Bộ / Chiều rộng(mm): 598 / Chiều cao(mm): 815 / Chiều sâu(mm): 573 /
22.530.000 ₫
45
Hãng sản xuất: BOSCH / Type: Đặt cố định / Kiểu cửa: - / Lượng bát rửa: - / Tổng lượng nước cho mỗi lần rửa: - / Độ ồn: 48dB / Chiều rộng(mm): 600 / Chiều cao(mm): 850 / Chiều sâu(mm): 573 /
22.570.000 ₫
Trang:  1  2  >