• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 739.031
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
367 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
46
Loại thước: Pan-me đo ngoài / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 100 / Khối lượng(g): 500 /
3.825.000 ₫
47
Loại thước: Pan-me cơ khí / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50 / Khối lượng(g): 0 /
3.879.000 ₫
48
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Bosch / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 1 /
3.879.000 ₫
49
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Bosch / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
3.919.000 ₫
50
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Bosch / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
4.079.000 ₫
51
Loại thước: Pan-me điện tử / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50 / Khối lượng(g): 330 /
4.239.000 ₫
52
Loại thước: Pan-me điện tử / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 75 / Khối lượng(g): 275 /
4.339.000 ₫
53
Loại thước: Pan-me đo ngoài / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 125 / Khối lượng(g): 600 /
4.379.000 ₫
54
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
4.379.000 ₫
55
Loại thước: Pan-me đo ngoài / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 100 / Khối lượng(g): 625 /
4.399.000 ₫
56
Loại thước: Pan-me đo ngoài / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 75 / Khối lượng(g): 0 /
4.479.000 ₫
57
Loại thước: Pan-me cơ khí / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
4.539.000 ₫
58
Loại thước: Pan-me đo trong / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 300 / Khối lượng(g): 0 /
4.739.000 ₫
59
Loại thước: Pan-me điện tử / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 100 / Khối lượng(g): 625 /
4.879.000 ₫
60
Loại thước: Pan-me đo ngoài / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 75 / Khối lượng(g): 470 /
4.979.000 ₫
61
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Bosch / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
5.165.000 ₫
62
Loại thước: Pan-me điện tử / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 25 / Khối lượng(g): 265 /
5.300.000 ₫
63
Loại thước: Pan-me đo ngoài / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 150 / Khối lượng(g): 400 /
5.349.000 ₫
64
Loại thước: Pan-me cơ khí / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
5.379.000 ₫
65
Loại thước: Pan-me đo ngoài / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 100 / Khối lượng(g): 625 /
5.539.000 ₫
66
Loại thước: Pan-me đo ngoài / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 6 / Khối lượng(g): 0 /
5.739.000 ₫
67
Loại thước: Pan-me đo trong / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 1000 / Khối lượng(g): 0 /
5.949.000 ₫
68
Loại thước: Pan-me đo trong / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 1000 / Khối lượng(g): 0 /
6.400.000 ₫
69
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
6.779.000 ₫
70
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
6.779.000 ₫
71
Loại thước: Pan-me đo trong / Xuất xứ: United Kingdom / Hãng sản xuất: More & Wright / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 300 / Khối lượng(g): 0 /
6.780.000 ₫
72
Loại thước: Pan-me đo ngoài / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 150 / Khối lượng(g): 740 /
7.239.000 ₫
73
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
7.379.000 ₫
74
Loại thước: Pan-me đo trong / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 1500 / Khối lượng(g): 0 /
7.539.000 ₫
75
Loại thước: Pan-me đo ngoài / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 300 / Khối lượng(g): 0 /
7.599.000 ₫
76
Loại thước: Pan-me đo ngoài / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 400 / Khối lượng(g): 2000 /
8.079.000 ₫
77
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
8.279.000 ₫
78
Loại thước: - / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 25 / Khối lượng(g): 0 /
9.179.000 ₫
79
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
9.479.000 ₫
80
Loại thước: - / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 50 / Khối lượng(g): 0 /
10.279.000 ₫
81
Loại thước: Pan-me đo ngoài / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
10.379.000 ₫
82
Loại thước: Panme đo lỗ / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 88 / Khối lượng(g): 490 /
10.739.000 ₫
83
Loại thước: Pan-me đo ngoài / Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
11.279.000 ₫
84
Loại thước: Panme đo lỗ / Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 100 / Khối lượng(g): 500 /
11.349.000 ₫
85
Xuất xứ: Nhật Bản / Hãng sản xuất: Mitutoyo / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
13.079.000 ₫
86
Xuất xứ: Đức / Hãng sản xuất: Vogel / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
87
Xuất xứ: Đức / Hãng sản xuất: Vogel / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
88
Xuất xứ: Đức / Hãng sản xuất: Vogel / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
89
Xuất xứ: Đức / Hãng sản xuất: Vogel / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 1600 /
Liên hệ gian hàng
90
Xuất xứ: Đức / Hãng sản xuất: Vogel / Kích thước lớn nhất có thể đo(mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  ..  >  >>