• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 748.160
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
15 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Hữu Toàn / Chức năng: -, / Điện áp không tải (V): 0 / Hệ số cos: 0 / Khởi động: Đề điện, / Dung tích xilanh (cm3): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
74.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Hữu Toàn / Chức năng: -, / Điện áp không tải (V): 0 / Hệ số cos: 0 / Khởi động: Đề điện, / Dung tích xilanh (cm3): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
47.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Jasic / Chức năng: Hàn TIG, -/ Điện áp không tải (V): 0 / Hệ số cos: 0 / Khởi động: Kiểu khác/ Dung tích xilanh (cm3): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 20 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 850 / Xuất xứ: Trung Quốc /
280.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Jasic / Chức năng: Hàn hồ quang/ Điện áp không tải (V): 0 / Hệ số cos: 1 Dung tích xilanh (cm3): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 5.5 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 105 / Xuất xứ: China /
26.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Jasic / Chức năng: Hàn hồ quang/ Điện áp không tải (V): 0 / Hệ số cos: 1 / Khởi động: Kiểu khác/ Dung tích xilanh (cm3): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 45 / Xuất xứ: China /
17.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Jasic / Chức năng: Hàn hồ quang, Hàn TIG/ Điện áp không tải (V): 0 / Hệ số cos: 0 / Khởi động: Đề điện/ Dung tích xilanh (cm3): 15 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0.23 / Công suất động cơ (kW): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 98 / Xuất xứ: - /
97.750.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Jasic / Chức năng: Hàn hồ quang/ Điện áp không tải (V): 0 / Hệ số cos: 1 / Khởi động: Đề điện/ Dung tích xilanh (cm3): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 3 / Công suất tiêu thụ (W): 2 / Trọng lượng (Kg): 45 / Xuất xứ: China /
18.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Jasic / Chức năng: Hàn hồ quang/ Điện áp không tải (V): 220 / Hệ số cos: 0 / Khởi động: Kiểu khác/ Dung tích xilanh (cm3): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 3 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 130 / Xuất xứ: China /
90.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Jasic / Chức năng: Hàn hồ quang/ Điện áp không tải (V): 89 / Hệ số cos: 0.93 / Khởi động: Đề điện/ Dung tích xilanh (cm3): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0.23 / Công suất động cơ (kW): 20 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 98 / Xuất xứ: - /
88.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Jasic / Chức năng: Hàn hồ quang, Hàn TIG/ Điện áp không tải (V): 89 / Hệ số cos: 0 / Khởi động: Bằng tay, Đề điện/ Dung tích xilanh (cm3): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 3 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 78 / Xuất xứ: China /
32.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Jasic / Chức năng: Hàn hồ quang, Hàn TIG/ Điện áp không tải (V): 89 / Hệ số cos: 0 / Khởi động: Bằng tay/ Dung tích xilanh (cm3): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 3 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 74 / Xuất xứ: China /
34.600.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Jasic / Chức năng: Hàn hồ quang/ Điện áp không tải (V): 89 / Hệ số cos: 0 / Khởi động: Bằng tay, Đề điện/ Dung tích xilanh (cm3): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 3 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 73 / Xuất xứ: China /
37.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Jasic / Chức năng: Hàn hồ quang/ Điện áp không tải (V): 89 / Hệ số cos: 0 / Khởi động: Bằng tay/ Dung tích xilanh (cm3): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 230 / Công suất động cơ (kW): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 13 / Trọng lượng (Kg): 72 / Xuất xứ: China /
31.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: ELEMAX / Chức năng: -/ Điện áp không tải (V): 0 / Hệ số cos: 1 Dung tích xilanh (cm3): 0 / Tốc độ không tải (vòng/phút): 3600 / Tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Công suất tiêu thụ (W): 0 / Trọng lượng (Kg): 88 / Xuất xứ: Japan /
70.000.000 ₫
15
Công suất tiêu thụ (W): 3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
10.200.000 ₫