• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 734.622
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
638 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
136
Hãng sản xuất: Mealer / Nguồn điện: 1 pha / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 7 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 56 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: China /
2.800.000 ₫
137
Hãng sản xuất: Nam Hàn Việt / Nguồn điện: Kiểu khác / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.800.000 ₫
138
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Nguồn điện: 1 pha / Dòng điện tiêu thụ (A): 200 / Điện áp tiêu thụ (V): 240 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.800.000 ₫
139
Hãng sản xuất: Phi An / Nguồn điện: 220V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 7 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 67 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: China /
2.800.000 ₫
140
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Nguồn điện: 220V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.800.000 ₫
141
Hãng sản xuất: Phi An / Nguồn điện: 220V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 7 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
2.800.000 ₫
142
Hãng sản xuất: Rivcen / Nguồn điện: 220V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.800.000 ₫
143
Công suất tiêu thụ (KVA): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.830.000 ₫
144
Hãng sản xuất: Smarter / Nguồn điện: 220V / Dòng điện tiêu thụ (A): 34 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 7 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.89 / Điện áp không tải (V): 60 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.850.000 ₫
145
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Nguồn điện: 1 pha, 230/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: - /
2.850.000 ₫
146
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha, 230/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 36 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 8 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: - /
2.880.000 ₫
147
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Nguồn điện: 1 pha, 230/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 7 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
2.900.000 ₫
148
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Nguồn điện: 1 pha / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 63 / Công suất tiêu thụ (KVA): 7 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: - /
2.900.000 ₫
149
Hãng sản xuất: Muller / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 5 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 56 / Trọng lượng (Kg): 5 /
2.900.000 ₫
150
Hãng sản xuất: Legi / Nguồn điện: Kiểu khác / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 4 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.900.000 ₫
151
Hãng sản xuất: Btec / Nguồn điện: 1 pha 220V 50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.919.000 ₫
152
Hãng sản xuất: Oshima / Nguồn điện: 220V / Dòng điện tiêu thụ (A): 24 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 5 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 60 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.940.000 ₫
153
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha, 230/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 36 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 8 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: - /
2.950.000 ₫
154
Hãng sản xuất: Jasic / Nguồn điện: 1 pha 220V 50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 120 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 270 / Cầu chì (A): 5 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 5 / Xuất xứ: Ý /
2.950.000 ₫
155
Hãng sản xuất: Smarter / Nguồn điện: Kiểu khác / Dòng điện tiêu thụ (A): 24 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 5 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.89 / Điện áp không tải (V): 60 / Trọng lượng (Kg): 5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.950.000 ₫
156
Hãng sản xuất: Jasic / Nguồn điện: 1 pha, 230/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 10 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 62 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.950.000 ₫
157
Hãng sản xuất: Jasic / Nguồn điện: 220V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: - /
2.950.000 ₫
158
Hãng sản xuất: Weldcom / Nguồn điện: 1 pha, 230/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 200 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 50 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 56 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
2.950.000 ₫
159
Hãng sản xuất: Jasic / Nguồn điện: Kiểu khác / Dòng điện tiêu thụ (A): 250 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 8 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 76 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.950.000 ₫
160
Hãng sản xuất: Keyue / Nguồn điện: 3 pha , 380V / Dòng điện tiêu thụ (A): 250 / Điện áp tiêu thụ (V): 30 / Công suất tiêu thụ (KVA): 9 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 66 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
2.950.000 ₫
161
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Nguồn điện: 220V / Dòng điện tiêu thụ (A): 200 / Điện áp tiêu thụ (V): 60 / Công suất tiêu thụ (KVA): 7 / Cầu chì (A): 30 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Vietnam /
2.950.000 ₫
162
Hãng sản xuất: Donsun / Nguồn điện: 1 pha, 230/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 3 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.959.000 ₫
163
Hãng sản xuất: Amii / Nguồn điện: 1 pha 220V 50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 10 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 4 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 16 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.970.000 ₫
164
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Nguồn điện: 220V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 13 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 60 / Trọng lượng (Kg): 45 / Xuất xứ: Vietnam /
2.990.000 ₫
165
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Nguồn điện: 220V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 10 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 50 / Trọng lượng (Kg): 30 / Xuất xứ: Vietnam /
2.990.000 ₫
166
Hãng sản xuất: Bamboo / Nguồn điện: 1 pha / Dòng điện tiêu thụ (A): 220 / Điện áp tiêu thụ (V): 60 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.000.000 ₫
167
Hãng sản xuất: RIVCEN / Nguồn điện: 220V / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 43 / Điện áp tiêu thụ (V): 28 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.93 / Điện áp không tải (V): 44 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
3.000.000 ₫
168
Hãng sản xuất: Riland / Nguồn điện: 1 pha / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 8 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 41 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: China /
3.000.000 ₫
169
Hãng sản xuất: Btec / Nguồn điện: Kiểu khác / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.030.000 ₫
170
Hãng sản xuất: Edon / Nguồn điện: 1 pha 220V 50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.079.000 ₫
171
Nguồn điện: 1 pha, 220VAC 50/60Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 7 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
3.100.000 ₫
172
Hãng sản xuất: Muller / Nguồn điện: 1 pha, 230/50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 60 / Công suất tiêu thụ (KVA): 7 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0.85 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.100.000 ₫
173
Hãng sản xuất: Btec / Nguồn điện: Kiểu khác / Dòng điện tiêu thụ (A): 250 / Điện áp tiêu thụ (V): 60 / Công suất tiêu thụ (KVA): 9 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.100.000 ₫
174
Hãng sản xuất: Mealer / Nguồn điện: 1 pha, 380V/50Hz / Chức năng: Hàn que, / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 9 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 63 / Trọng lượng (Kg): 18 / Xuất xứ: China /
3.100.000 ₫
175
Hãng sản xuất: Hùng Thành / Nguồn điện: 220/380V / Dòng điện tiêu thụ (A): 180 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
3.100.000 ₫
176
Hãng sản xuất: Sunrise / Nguồn điện: 220V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 0 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: China /
3.100.000 ₫
177
Hãng sản xuất: Tân Thành / Nguồn điện: 220V / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 6 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 67 / Trọng lượng (Kg): 5 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.100.000 ₫
178
Hãng sản xuất: LEGI / Nguồn điện: 1 pha / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 240 / Công suất tiêu thụ (KVA): 5 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: - /
3.100.000 ₫
179
Hãng sản xuất: Btec / Nguồn điện: 1 pha 220V 50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 0 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 0 / Trọng lượng (Kg): 9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.104.000 ₫
180
Hãng sản xuất: Tân Thành / Nguồn điện: 1 pha 220V 50Hz / Dòng điện tiêu thụ (A): 0 / Điện áp tiêu thụ (V): 220 / Công suất tiêu thụ (KVA): 7 / Cầu chì (A): 0 / Hệ số cos: 0 / Điện áp không tải (V): 65 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.120.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ..  >  >>