• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 952.578
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
8 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SHUZTUNG / Công suất (HP): 14 / Bán kính uốn tối đa (mm): 100 / Góc uốn tối đa (độ): 190 / Chiều dài tâm trục uốn(Max) (mm): 1800 / Tốc độ cấp phôi (Y) (mm/sec): 1100 / Tốc độ xoay phôi (B) (°/sec): 240 / Tốc độ uốn (C) (°/sec): 200 / Dung sai cấp phôi: ±0.01mm / Dung sai xoay phôi(°) : ±0.05° / Dung sai uốn (°) : ±0.05° / Khoảng cách tối đa giữa khuôn hai tầng (mm): 40 / Trọng lượng (kg): 1600 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
2
Hãng sản xuất: SHUZTUNG / Công suất (HP): 18 / Bán kính uốn tối đa (mm): 200 / Góc uốn tối đa (độ): 190 / Chiều dài tâm trục uốn(Max) (mm): 2500 / Tốc độ cấp phôi (Y) (mm/sec): 1100 / Tốc độ xoay phôi (B) (°/sec): 200 / Tốc độ uốn (C) (°/sec): 85 / Dung sai cấp phôi: ±0.1mm / Dung sai xoay phôi(°) : ±0.1° / Dung sai uốn (°) : ±0.1° / Khoảng cách tối đa giữa khuôn hai tầng (mm): 80 / Trọng lượng (kg): 2500 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: SHUZTUNG / Công suất (HP): 36 / Bán kính uốn tối đa (mm): 220 / Góc uốn tối đa (độ): 190 / Chiều dài tâm trục uốn(Max) (mm): 3000 / Tốc độ cấp phôi (Y) (mm/sec): 1100 / Tốc độ xoay phôi (B) (°/sec): 200 / Tốc độ uốn (C) (°/sec): 120 / Dung sai cấp phôi: ±0.01mm / Dung sai xoay phôi(°) : ±0.1° / Dung sai uốn (°) : ±0.05° / Khoảng cách tối đa giữa khuôn hai tầng (mm): 80 / Trọng lượng (kg): 3600 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: SHUZTUNG / Công suất (HP): 18 / Bán kính uốn tối đa (mm): 250 / Góc uốn tối đa (độ): 190 / Chiều dài tâm trục uốn(Max) (mm): 3000 / Tốc độ cấp phôi (Y) (mm/sec): 800 / Tốc độ xoay phôi (B) (°/sec): 150 / Tốc độ uốn (C) (°/sec): 50 / Dung sai cấp phôi: ±0.1mm / Dung sai xoay phôi(°) : ±0.1° / Dung sai uốn (°) : ±0.1° / Khoảng cách tối đa giữa khuôn hai tầng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 4000 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: SHUZTUNG / Công suất (HP): 5 / Bán kính uốn tối đa (mm): 170 / Góc uốn tối đa (độ): 190 / Chiều dài tâm trục uốn(Max) (mm): 1800 / Tốc độ cấp phôi (Y) (mm/sec): 0 / Tốc độ xoay phôi (B) (°/sec): 240 / Tốc độ uốn (C) (°/sec): 45 / Dung sai cấp phôi: ±0.25 / Dung sai xoay phôi(°) : ±0.1 / Dung sai uốn (°) : ±0.1 / Khoảng cách tối đa giữa khuôn hai tầng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1200 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: Hitdetech / Công suất (HP): 0 / Bán kính uốn tối đa (mm): 495 / Góc uốn tối đa (độ): 180 / Chiều dài tâm trục uốn(Max) (mm): 0 / Tốc độ cấp phôi (Y) (mm/sec): 0 / Tốc độ xoay phôi (B) (°/sec): 0 / Tốc độ uốn (C) (°/sec): 11 / Dung sai cấp phôi: - / Dung sai xoay phôi(°) : - / Dung sai uốn (°) : - / Khoảng cách tối đa giữa khuôn hai tầng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: ZOPF / Công suất (HP): 0 / Bán kính uốn tối đa (mm): 0 / Góc uốn tối đa (độ): 0 / Chiều dài tâm trục uốn(Max) (mm): 0 / Tốc độ cấp phôi (Y) (mm/sec): 0 / Tốc độ xoay phôi (B) (°/sec): 0 / Tốc độ uốn (C) (°/sec): 0 / Khoảng cách tối đa giữa khuôn hai tầng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 115 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: ZOPF / Công suất (HP): 0 / Bán kính uốn tối đa (mm): 0 / Góc uốn tối đa (độ): 0 / Chiều dài tâm trục uốn(Max) (mm): 0 / Tốc độ cấp phôi (Y) (mm/sec): 0 / Tốc độ xoay phôi (B) (°/sec): 0 / Tốc độ uốn (C) (°/sec): 0 / Dung sai cấp phôi: - / Dung sai xoay phôi(°) : - / Dung sai uốn (°) : - / Khoảng cách tối đa giữa khuôn hai tầng (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 115 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng