• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 951.483
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
12 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SHUZTUNG / Công suất (HP): 5 / Chiều dài trục nòng (mm): 800 / Số chương trình: 99 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 15 / Trọng lượng (kg): 500 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
2
Hãng sản xuất: SHUZTUNG / Công suất (HP): 8 / Chiều dài trục nòng (mm): 2000 / Số chương trình: 99 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 15 / Trọng lượng (kg): 10300 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
3
Hãng sản xuất: SHUZTUNG / Công suất (HP): 15 / Chiều dài trục nòng (mm): 2000 / Số chương trình: 99 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 15 / Trọng lượng (kg): 10200 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
4
Hãng sản xuất: SHUZTUNG / Công suất (HP): 15 / Chiều dài trục nòng (mm): 2700 / Số chương trình: 99 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 15 / Trọng lượng (kg): 20300 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: SHUZTUNG / Công suất (HP): 25 / Chiều dài trục nòng (mm): 4000 / Số chương trình: 99 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 15 / Trọng lượng (kg): 30000 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: Minghua / Công suất (HP): 7 / Chiều dài trục nòng (mm): 2200 / Số chương trình: 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 1220 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: Minghua / Công suất (HP): 7 / Chiều dài trục nòng (mm): 2600 / Số chương trình: 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 1500 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: Minghua / Công suất (HP): 10 / Chiều dài trục nòng (mm): 2800 / Số chương trình: 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 2000 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Minghua / Công suất (HP): 30 / Chiều dài trục nòng (mm): 4500 / Số chương trình: 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 8000 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Minghua / Công suất (HP): 30 / Chiều dài trục nòng (mm): 4500 / Số chương trình: 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 7000 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Minghua / Công suất (HP): 15 / Chiều dài trục nòng (mm): 3500 / Số chương trình: 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 3500 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Minghua / Công suất (HP): 18 / Chiều dài trục nòng (mm): 3600 / Số chương trình: 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 5000 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng