• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 923.721
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
61 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
2.250.000 ₫
2
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
3.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
3.300.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Europress / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 135 / Xuất xứ: Ý /
4.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 250 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 90 / Trọng lượng (kg): 53 / Xuất xứ: China /
4.450.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 250 / Chiều dài trục nòng (mm): 200 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 90 / Trọng lượng (kg): 50 /
4.470.000 ₫
7
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
4.550.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 110 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.550.000 ₫
9
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
4.750.000 ₫
10
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 13 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 53 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.900.000 ₫
11
Công suất (HP): 5 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.650.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
6.350.000 ₫
13
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
6.950.000 ₫
14
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
7.350.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 290 / Chiều dài trục nòng (mm): 400 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 90 / Trọng lượng (kg): 50 /
7.900.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 117 / Xuất xứ: China /
8.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
8.050.000 ₫
18
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
9.050.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 120 / Xuất xứ: China /
9.100.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
9.400.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 18 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 140 / Xuất xứ: China /
9.450.000 ₫
22
Công suất (HP): 2 / Chiều dài trục nòng (mm): 300 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 200 / Xuất xứ: Vietnam /
10.900.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Việt Nhật / Công suất (HP): 7 / Chiều dài trục nòng (mm): 40 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 15 / Trọng lượng (kg): 250 /
11.590.000 ₫
24
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
11.600.000 ₫
25
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 250 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 120 / Trọng lượng (kg): 75 / Xuất xứ: China /
11.750.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 370 / Chiều dài trục nòng (mm): 400 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 90 / Trọng lượng (kg): 100 /
11.900.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Việt Nhật / Công suất (HP): 8 / Chiều dài trục nòng (mm): 60 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 15 / Trọng lượng (kg): 800 / Xuất xứ: Việt Nam /
11.900.000 ₫
28
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 2 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
12.750.000 ₫
29
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 1 / Chiều dài trục nòng (mm): 48 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 180 / Xuất xứ: China /
13.050.000 ₫
30
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
13.200.000 ₫
31
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
14.200.000 ₫
32
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
14.500.000 ₫
33
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 193 / Xuất xứ: China /
14.900.000 ₫
34
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 250 / Xuất xứ: Việt Nam /
15.200.000 ₫
35
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 23 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 149 / Xuất xứ: Trung Quốc /
16.300.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Rems / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
16.600.000 ₫
37
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
17.200.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Dalushan / Công suất (HP): 20 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 1 / Trọng lượng (kg): 200 / Xuất xứ: China /
17.700.000 ₫
39
Hãng sản xuất: - / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
19.200.000 ₫
40
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
19.350.000 ₫
41
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
19.650.000 ₫
42
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 290 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 120 / Trọng lượng (kg): 126 / Xuất xứ: China /
19.750.000 ₫
43
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
21.500.000 ₫
44
Công suất (HP): 23 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 174 / Xuất xứ: Trung Quốc /
25.900.000 ₫
45
Hãng sản xuất: TLP / Công suất (HP): 0 / Chiều dài trục nòng (mm): 0 / Số góc uốn của mỗi chương trình: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
31.800.000 ₫
Trang:  1  2  >