• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 744.092
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
259 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: METABO Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 /
6.800.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - /
4.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2300 / Công suất (W): 800 / Độ ồn (dB): 30 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.900.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung QUốc /
2.300.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung QUốc /
1.850.000 ₫
6
Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2300 / Công suất (W): 800 / Độ ồn (dB): 30 / Xuất xứ: Trung Quốc /
980.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3600 / Công suất (W): 180 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.550.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3400 / Công suất (W): 700 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: China /
2.600.000 ₫
9
Hãng sản xuất: KYNKO / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1400 / Công suất (W): 950 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: China /
2.300.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 850 /
2.661.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Dazhi / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 5000 / Công suất (W): 1150 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.170.000 ₫
12
Công suất (W): 750 /
1.250.000 ₫
13
Hãng sản xuất: AGP / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 1200 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.050.000 ₫
14
Hãng sản xuất: AGP / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1800 / Công suất (W): 550 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - /
3.850.000 ₫
15
Hãng sản xuất: AGP / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1800 / Công suất (W): 550 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - /
3.900.000 ₫
16
Hãng sản xuất: METABO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 6000 / Công suất (W): 250 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Germany /
2.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 4500 / Công suất (W): 440 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
600.000 ₫
18
Hãng sản xuất: DAIKOKU / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Japan /
3.200.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 240 / Xuất xứ: - /
699.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 148 / Độ ồn (dB): 86 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.100.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Công suất (W): 134 / Độ ồn (dB): 90 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.250.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Công suất (W): 134 / Độ ồn (dB): 90 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.200.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 148 / Độ ồn (dB): 74 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.400.000 ₫
24
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Công suất (W): 222 / Độ ồn (dB): 87 / Xuất xứ: Japan /
5.620.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 7000 / Công suất (W): 134 / Độ ồn (dB): 87 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.300.000 ₫
26
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 148 / Độ ồn (dB): 86 / Xuất xứ: Japan /
4.100.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 7500 / Công suất (W): 275 / Độ ồn (dB): 89 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.150.000 ₫
28
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 7500 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Japan /
2.839.000 ₫
29
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Japan /
2.760.000 ₫
30
Hãng sản xuất: DCA / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 14000 / Công suất (W): 200 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
6.100.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Shinano / Công suất (W): 222 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.839.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Shinano / Công suất (W): 134 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.279.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3800 / Công suất (W): 1380 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.300.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3400 / Công suất (W): 1280 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.125.000 ₫
35
Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3400 / Công suất (W): 1280 / Độ ồn (dB): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.400.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Hãng khác / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2300 / Công suất (W): 800 / Độ ồn (dB): 30 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Hãng khác / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 950 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.980.000 ₫
38
Hãng sản xuất: ACZ / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3500 / Công suất (W): 650 / Độ ồn (dB): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.200.000 ₫
39
Hãng sản xuất: ACZ / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3400 / Công suất (W): 1280 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
800.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Yato / Công suất (W): 0 /
2.579.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 569 / Độ ồn (dB): 87 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.290.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 569 / Độ ồn (dB): 87 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.320.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 8200 / Công suất (W): 134 / Độ ồn (dB): 90 / Xuất xứ: Nhật Bản /
3.940.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Công suất (W): 542 / Độ ồn (dB): 80 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.500.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Shinano / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 10 / Công suất (W): 148 / Độ ồn (dB): 73 / Xuất xứ: Nhật Bản /
4.100.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  >