• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 745.287
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
259 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
46
Hãng sản xuất: Ryobi / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 24000 / Công suất (W): 170 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.260.000 ₫
47
Hãng sản xuất: Ozito / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 400 / Công suất (W): 850 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Úc /
1.280.000 ₫
48
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3800 / Công suất (W): 1380 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.300.000 ₫
49
Hãng sản xuất: DEWALT / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 1400 / Công suất (W): 230 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: China /
1.320.000 ₫
50
Hãng sản xuất: Black & Decker / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Công suất (W): 135 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: China /
1.320.000 ₫
51
Hãng sản xuất: Ryobi / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 22000 / Công suất (W): 190 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.400.000 ₫
52
Hãng sản xuất: PUNCHAM / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.400.000 ₫
53
Hãng sản xuất: METABO / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2600 / Công suất (W): 200 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Germany /
1.420.000 ₫
54
Hãng sản xuất: ACZ / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 500 / Công suất (W): 1200 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.450.000 ₫
55
Hãng sản xuất: Gomes / Công suất (W): 1200 /
1.450.000 ₫
56
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 750 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.479.000 ₫
57
Hãng sản xuất: CROSSMAN / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.500.000 ₫
58
Hãng sản xuất: Maxpro / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 11000 / Công suất (W): 250 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.520.000 ₫
59
Hãng sản xuất: Yato / Công suất (W): 0 /
1.539.000 ₫
60
Hãng sản xuất: Maxpro / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 27000 / Công suất (W): 230 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.550.000 ₫
61
Hãng sản xuất: Hãng khác / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - /
1.550.000 ₫
62
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3600 / Công suất (W): 180 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.550.000 ₫
63
Hãng sản xuất: Dewalt / Công suất (W): 230 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.579.000 ₫
64
Hãng sản xuất: MAKITA / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 150 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - /
1.600.000 ₫
65
Hãng sản xuất: Bosch / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Công suất (W): 250 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.600.000 ₫
66
Hãng sản xuất: PRIMA / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 10 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.650.000 ₫
67
Hãng sản xuất: Prona / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1200 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.700.000 ₫
68
Hãng sản xuất: METABO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 14000 / Công suất (W): 200 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Germany /
1.790.000 ₫
69
Hãng sản xuất: INGCO / Công suất (W): 1200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.811.000 ₫
70
Hãng sản xuất: DCA / Công suất (W): 1200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.830.000 ₫
71
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung QUốc /
1.850.000 ₫
72
Hãng sản xuất: Prona / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 15000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.850.000 ₫
73
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2300 / Công suất (W): 800 / Độ ồn (dB): 30 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.900.000 ₫
74
Hãng sản xuất: CROWN / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 420 / Công suất (W): 760 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: China /
1.950.000 ₫
75
Hãng sản xuất: Hãng khác / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 950 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.980.000 ₫
76
Hãng sản xuất: Prona / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 25000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.990.000 ₫
77
Hãng sản xuất: Yato / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 300 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Ba Lan /
2.000.000 ₫
78
Hãng sản xuất: Navite / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1000 / Công suất (W): 1010 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.000.000 ₫
79
Hãng sản xuất: METABO / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Công suất (W): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Germany /
2.000.000 ₫
80
Hãng sản xuất: Navite / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1200 / Công suất (W): 1200 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.000.000 ₫
81
Hãng sản xuất: AGP / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 1200 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.050.000 ₫
82
Hãng sản xuất: JianFong (JF) / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.090.000 ₫
83
Hãng sản xuất: SHINANO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 8000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Japan /
2.200.000 ₫
84
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung QUốc /
2.300.000 ₫
85
Hãng sản xuất: Sealey / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: United Kingdom /
2.300.000 ₫
86
Hãng sản xuất: Hãng khác / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - /
2.300.000 ₫
87
Hãng sản xuất: KYNKO / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 1400 / Công suất (W): 950 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: China /
2.300.000 ₫
88
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 10 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.300.000 ₫
89
Hãng sản xuất: FLEX / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 13000 / Công suất (W): 710 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Germany /
2.300.000 ₫
90
Hãng sản xuất: Hãng khác / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - /
2.300.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  >