• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 710.674
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
259 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: MPT / Công suất (W): 160 / Xuất xứ: Trung Quốc /
550.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Anchor / Công suất (W): 200 / Xuất xứ: Trung Quốc /
560.000 ₫
3
Hãng sản xuất: ACZ / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 220 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
570.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Ozito / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Công suất (W): 4500 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Úc /
595.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 4500 / Công suất (W): 440 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
600.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Công suất (W): 150 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - /
620.000 ₫
7
Hãng sản xuất: KEN / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Công xuất (W): 150 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - /
650.000 ₫
8
Hãng sản xuất: KEN / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Công suất (W): 200 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - /
658.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Ozito / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 125 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Úc /
685.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Ozito / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Công suất (W): 230 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Úc /
695.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 240 / Xuất xứ: - /
699.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (W): 320 / Xuất xứ: - /
739.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Skil / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 24000 / Công suất (W): 160 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung QUốc /
750.000 ₫
14
Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 210 / Độ ồn (dB): 0 /
790.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Hãng khác / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - /
800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: ACZ / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3400 / Công suất (W): 650 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: ACZ / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3400 / Công suất (W): 650 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
800.000 ₫
18
Hãng sản xuất: ACZ / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3400 / Công suất (W): 1280 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
800.000 ₫
19
Hãng sản xuất: ACZ / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Công suất (W): 220 / Độ ồn (dB): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
800.000 ₫
20
Hãng sản xuất: MPT / Công suất (W): 320 / Xuất xứ: Trung Quốc /
820.000 ₫
21
Hãng sản xuất: MAKTEC Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 180 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - /
850.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Ozito / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 380 / Công suất (W): 800 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Úc /
890.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Ozito / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 280 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Úc /
890.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Hãng khác / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2300 / Công suất (W): 800 / Độ ồn (dB): 30 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Maxpro / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 13500 / Công suất (W): 230 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
920.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Kynko / Công suất (W): 200 / Xuất xứ: - /
976.000 ₫
27
Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 2300 / Công suất (W): 800 / Độ ồn (dB): 30 / Xuất xứ: Trung Quốc /
980.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Gomes / Công suất (W): 200 /
990.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Bosch / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 12000 / Công suất (W): 180 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - /
1.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Maktec / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 240 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.010.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Hitachi / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 10000 / Công suất (W): 180 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.030.000 ₫
33
Hãng sản xuất: DCA / Công suất (W): 550 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.040.000 ₫
34
Hãng sản xuất: YUNICA / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.089.000 ₫
35
Hãng sản xuất: ACZ / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 1260 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.100.000 ₫
36
Hãng sản xuất: RHINO / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 9000 / Công suất (W): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.120.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3400 / Công suất (W): 1280 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.125.000 ₫
38
Hãng sản xuất: FEG / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 1200 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - /
1.150.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Dazhi / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 5000 / Công suất (W): 1150 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.170.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.180.000 ₫
41
Hãng sản xuất: METABO / Chức năng: Chà nhám, / Tốc độ không tải (vòng/phút): 26000 / Công suất (W): 200 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Germany /
1.190.000 ₫
42
Hãng sản xuất: ACZ / Chức năng: Chà nhám, Mài bóng/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 3500 / Công suất (W): 650 / Độ ồn (dB): 10 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.200.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Hitachi / Chức năng: Chà nhám, Điều tốc vô cấp/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 14000 / Công suất (W): 200 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.240.000 ₫
44
Công suất (W): 750 /
1.250.000 ₫
45
Hãng sản xuất: FEG / Chức năng: Chà nhám/ Tốc độ không tải (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 940 / Độ ồn (dB): 0 / Xuất xứ: - /
1.250.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  >