• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 745.613
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
159 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại: Máy hoàn toàn tự động / Hãng sản xuất: Fullmark / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1850 / Xuất xứ: Đài Loan /
990.000.000 ₫
2
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: EVERISING / Công suất máy (kW): 7.5 / Công suất thủy lực (HP): 10 / Tốc độ cắt (m/phút): 75 / Trọng lượng (kg): 6000 / Xuất xứ: Taiwan /
567.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: WAY TRAIN / Công suất máy (kW): 1.5 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 71 / Trọng lượng (kg): 570 / Xuất xứ: Taiwan /
290.000.000 ₫
4
Loại: - / Hãng sản xuất: T-jaw / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 1 / Tốc độ cắt (m/phút): 117 / Trọng lượng (kg): 410 / Xuất xứ: Đài Loan /
160.000.000 ₫
5
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: T-jaw / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 2 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 780 / Xuất xứ: Đài Loan /
150.000.000 ₫
6
Loại: Máy bán tự động / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 5.5 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 25000 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
135.600.000 ₫
7
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: Vertex / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 495 / Xuất xứ: Đài Loan /
132.400.000 ₫
8
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: T-jaw / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 2 / Tốc độ cắt (m/phút): 376 / Trọng lượng (kg): 580 / Xuất xứ: Đài Loan /
130.000.000 ₫
9
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: T-jaw / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 2 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 700 / Xuất xứ: Đài Loan /
126.000.000 ₫
10
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: T-jaw / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 2 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 670 / Xuất xứ: Đài Loan /
125.000.000 ₫
11
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: Vertex / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 210 / Xuất xứ: Đài Loan /
123.000.000 ₫
12
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: T-jaw / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 2 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 600 / Xuất xứ: Đài Loan /
122.000.000 ₫
13
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: T-jaw / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 1 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 380 / Xuất xứ: Đài Loan /
120.000.000 ₫
14
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: Vertex / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 300 / Xuất xứ: Đài Loan /
115.600.000 ₫
15
Loại: Máy bán tự động / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 3.7 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 85 / Trọng lượng (kg): 1750 / Xuất xứ: Đài Loan /
100.000.000 ₫
16
Loại: - / Hãng sản xuất: Amada / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
98.700.000 ₫
17
Loại: Máy cưa vòng nắm ngang / Hãng sản xuất: JMG / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
98.000.000 ₫
18
Loại: Máy cưa vòng dạng lưỡi kéo / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 2.2 / Công suất thủy lực (HP): 0.55 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 750 / Xuất xứ: China /
98.000.000 ₫
19
Loại: - / Hãng sản xuất: AMADA / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 5 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
95.600.000 ₫
20
Loại: Máy cưa vòng nắm ngang / Hãng sản xuất: JMG / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
95.600.000 ₫
21
Loại: - / Hãng sản xuất: AMADA / Công suất máy (kW): 2.2 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 500 / Xuất xứ: Japan /
92.340.000 ₫
22
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: WAY TRAIN / Công suất máy (kW): 3.75 / Công suất thủy lực (HP): 5 / Tốc độ cắt (m/phút): 20 / Trọng lượng (kg): 1000 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
89.000.000 ₫
23
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: T-jaw / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 1 / Tốc độ cắt (m/phút): 117 / Trọng lượng (kg): 330 / Xuất xứ: Đài Loan /
88.900.000 ₫
24
Loại: - / Hãng sản xuất: AMADA / Công suất máy (kW): 1.5 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 1500 / Xuất xứ: Japan /
87.900.000 ₫
25
Hãng sản xuất: COSEN / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
87.300.000 ₫
26
Loại: Máy bán tự động / Hãng sản xuất: Fullmark / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
86.500.000 ₫
27
Loại: Máy hoàn toàn tự động / Hãng sản xuất: Fullmark / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
86.400.000 ₫
28
Loại: - / Hãng sản xuất: Fullmark / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 320 / Xuất xứ: Đài Loan /
86.200.000 ₫
29
Loại: Máy bán tự động / Hãng sản xuất: Fullmark / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
86.200.000 ₫
30
Loại: - / Hãng sản xuất: Fullmark / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 650 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
85.000.000 ₫
31
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: T-jaw / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 2 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 700 / Xuất xứ: Đài Loan /
85.000.000 ₫
32
Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
78.800.000 ₫
33
Loại: Máy cưa vòng nắm ngang / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 0.37 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
75.600.000 ₫
34
Loại: Máy cưa vòng nằm ngang / Hãng sản xuất: Starrett / Công suất máy (kW): 0.37 / Công suất thủy lực (HP): 0.5 / Tốc độ cắt (m/phút): 45 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Đài Loan /
75.000.000 ₫
35
Loại: Máy cưa vòng nắm ngang / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 1.1 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
73.400.000 ₫
36
Loại: Máy cưa vòng nắm ngang / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất máy (kW): 0.75 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
73.400.000 ₫
37
Loại: Máy bán tự động / Hãng sản xuất: COSEN / Công suất máy (kW): 1 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 74 / Trọng lượng (kg): 230 / Xuất xứ: Taiwan /
68.000.000 ₫
38
Loại: - / Hãng sản xuất: Fullmark / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 590 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
65.000.000 ₫
39
Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
50.600.000 ₫
40
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: YCM / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
45.500.000 ₫
41
Loại: Máy cưa vòng dạng đứng / Hãng sản xuất: YCM / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
41.500.000 ₫
42
Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
35.400.000 ₫
43
Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
26.800.000 ₫
44
Loại: - / Hãng sản xuất: Sealey / Công suất máy (kW): 0.37 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Anh /
18.900.000 ₫
45
Loại: - / Hãng sản xuất: Makita / Công suất máy (kW): 0 / Công suất thủy lực (HP): 0 / Tốc độ cắt (m/phút): 162 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
17.480.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  >