• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 925.237
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
43 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: DALUSHAN / Trọng lượng máy: 34 /
4.300.000 ₫
2
Hãng sản xuất: TLP / Trọng lượng máy: 0 /
4.350.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Kimmie / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
9.800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Dalushan / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đình Mộc / Trọng lượng máy: 150 /
15.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Kimmie / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
18.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Dalushan / Trọng lượng tối đa vật gia công: 100 / Trọng lượng máy (kg): 20 / Xuất xứ: Trung Quốc /
28.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 1450 / Xuất xứ: Đài Loan /
348.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 1780 / Xuất xứ: Đài Loan /
350.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 5600 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.050.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 2200 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 3600 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 4660 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 4440 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: - / Trọng lượng máy: 0 /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: SEALEY / Trọng lượng máy: 99 /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Sunrise / Trọng lượng máy: 1960 /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Goldsun / Trọng lượng máy: 600 /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Nitto / Trọng lượng máy: 7 /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Nitto / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 14 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Sympos / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Sympos / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 75 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Bestpower / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 12 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Bestpower / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 22 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Hồng Ký / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 200 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Tonners / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 75 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Tonners / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 60 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Tonners / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 25 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Tonners / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 16 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: Tonners / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 13 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: - / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 48 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: Đăng Thao / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 198 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất: ELORA / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất: ELORA / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: ELORA / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: ELORA / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
37
Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 250 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
38
Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 250 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
39
Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
40
Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Nitto / Trọng lượng máy: 28 /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Cơ khí Năng Lượng / Trọng lượng máy: 0 /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: - / Trọng lượng tối đa vật gia công: 0 / Trọng lượng máy (kg): 380 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng