• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 749.884
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
273 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Đường kính lưỡi cắt (mm): 210 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.59 / Xuất xứ: - /
1.450.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Đường kính lưỡi cắt (mm): 84 / Tốc độ không tải (rpm): 4100 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1520 / Trọng lượng (kg): 7.5 / Xuất xứ: China /
2.200.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Yato / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Ba Lan /
2.140.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Ozito / Đường kính lưỡi cắt (mm): 254 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Úc /
2.280.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Ingco / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: - /
1.249.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Ingco / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 5.6 / Xuất xứ: - /
1.081.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Total / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.339.000 ₫
9
Đường kính lưỡi cắt (mm): 180 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1250 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.603.744 ₫
10
Hãng sản xuất: Stanley / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1510 / Trọng lượng (kg): 3.8 / Xuất xứ: Mỹ /
1.400.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Skil / Đường kính lưỡi cắt (mm): 184 / Tốc độ không tải (rpm): 5500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.9 / Xuất xứ: China /
1.100.000 ₫
12
Hãng sản xuất: SKIL / Đường kính lưỡi cắt (mm): 184 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: China /
1.050.000 ₫
13
Hãng sản xuất: PIT / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 4100 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: PIT / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1400 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: PIT / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại, Điều tốc, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
1.600.000 ₫
16
Hãng sản xuất: OZITO / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 7.02 / Xuất xứ: Australia /
1.480.000 ₫
17
Hãng sản xuất: OZITO / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Australia /
1.440.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Ozito / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Úc /
1.190.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Oshima / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.430.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Oshima / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.450.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Nikawa / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.690.000 ₫
22
Hãng sản xuất: MPT / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.250.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Maktec / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4900 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
950.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Maktec / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.260.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Makita / Đường kính lưỡi cắt (mm): 165 / Tốc độ không tải (rpm): 5200 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.09 / Xuất xứ: Nhật Bản /
6.300.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Makita / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 4100 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 7.2 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.300.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 3 /
2.200.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Makita / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.940.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Makita / Đường kính lưỡi cắt (mm): 385 / Tốc độ không tải (rpm): 2500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1750 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Nhật Bản /
8.250.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Makita / Đường kính lưỡi cắt (mm): 260 / Tốc độ không tải (rpm): 3700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1750 / Trọng lượng (kg): 8.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
1.170.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Makita / Đường kính lưỡi cắt (mm): 335 / Tốc độ không tải (rpm): 2500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1750 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Nhật Bản /
2.300.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Ryobi / Đường kính lưỡi cắt (mm): 184 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: Mỹ /
4.500.000 ₫
33
Hãng sản xuất: MaxPro / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Malaysia /
1.900.000 ₫
34
Hãng sản xuất: KYNKO / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 4100 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1380 / Trọng lượng (kg): 7.7 / Xuất xứ: China /
2.600.000 ₫
35
Hãng sản xuất: KYNKO / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 3.7 / Xuất xứ: China /
1.500.000 ₫
36
Hãng sản xuất: KEYANG / Đường kính lưỡi cắt (mm): 230 / Tốc độ không tải (rpm): 4400 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1700 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Korea /
4.300.000 ₫
37
Hãng sản xuất: KEYANG / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5500 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 11500 / Trọng lượng (kg): 3.9 / Xuất xứ: Korea /
2.800.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Keyang / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 3.6 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.300.000 ₫
39
Hãng sản xuất: KEYANG / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5500 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.9 / Xuất xứ: Korea /
2.300.000 ₫
40
Hãng sản xuất: KEYANG / Đường kính lưỡi cắt (mm): 382 / Tốc độ không tải (rpm): 2700 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1750 / Trọng lượng (kg): 11.5 / Xuất xứ: Korea /
3.200.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Ingco / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 10 /
1.840.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Hitachi / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 5500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 3.4 / Xuất xứ: - /
1.400.000 ₫
43
Hãng sản xuất: GOMES / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
890.000 ₫
44
Hãng sản xuất: GOMES / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
970.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1 /
1.179.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>