• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 741.769
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
273 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
226
Hãng sản xuất: Glet / Đường kính lưỡi cắt (mm): 180 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
227
Hãng sản xuất: NASA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 4200 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
228
Hãng sản xuất: Rems / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
229
Hãng sản xuất: OZITO / Đường kính lưỡi cắt (mm): 184 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Australia /
Liên hệ gian hàng
230
Hãng sản xuất: Prescott / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1450 / Trọng lượng (kg): 5 /
Liên hệ gian hàng
231
Hãng sản xuất: Prescott / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
232
Hãng sản xuất: Fong Ho / Đường kính lưỡi cắt (mm): 250 / Tốc độ không tải (rpm): 120 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 270 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
233
Hãng sản xuất: Fong Ho / Đường kính lưỡi cắt (mm): 300 / Tốc độ không tải (rpm): 120 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 270 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
234
Hãng sản xuất: Fong Ho / Đường kính lưỡi cắt (mm): 350 / Tốc độ không tải (rpm): 120 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 660 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
235
Hãng sản xuất: Kesten / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1850 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
236
Hãng sản xuất: Sharp Arrow / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 110 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 280 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
237
Hãng sản xuất: Ken / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: -, Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1850 / Trọng lượng (kg): 8.1 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
238
Hãng sản xuất: GMC / Đường kính lưỡi cắt (mm): 165 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 4.09 / Xuất xứ: Australia /
Liên hệ gian hàng
239
Hãng sản xuất: METABO / Đường kính lưỡi cắt (mm): 160 / Tốc độ không tải (rpm): 5200 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
240
Hãng sản xuất: Ken / Công suất (W): 2100 / Trọng lượng (kg): 8.1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
241
Hãng sản xuất: Black & Decker / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 3.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
242
Hãng sản xuất: PERLES / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
243
Hãng sản xuất: TPC / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.59 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
244
Hãng sản xuất: Fong Ho / Đường kính lưỡi cắt (mm): 300 / Tốc độ không tải (rpm): 86 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 300 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
245
Hãng sản xuất: Makita / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 6 /
Liên hệ gian hàng
246
Hãng sản xuất: Sencan / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
247
Hãng sản xuất: - / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.2 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
248
Hãng sản xuất: Sencan / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
249
Hãng sản xuất: Rems / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
250
Hãng sản xuất: Ozito / Đường kính lưỡi cắt (mm): 305 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Úc /
Liên hệ gian hàng
251
Hãng sản xuất: Bosch / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 3.4 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
252
Hãng sản xuất: Prescott / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2400 / Trọng lượng (kg): 5 /
Liên hệ gian hàng
253
Hãng sản xuất: Fong Ho / Đường kính lưỡi cắt (mm): 300 / Tốc độ không tải (rpm): 86 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 310 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
254
Hãng sản xuất: GMC / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 5.4 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
255
Hãng sản xuất: Fong Ho / Đường kính lưỡi cắt (mm): 455 / Tốc độ không tải (rpm): 3500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
256
Hãng sản xuất: Sharp Arrow / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 65 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 150 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
257
Hãng sản xuất: - / Đường kính lưỡi cắt (mm): 64 / Tốc độ không tải (rpm): 4900 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
258
Hãng sản xuất: Scheppach / Đường kính lưỡi cắt (mm): 160 / Tốc độ không tải (rpm): 5500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 4.8 / Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
259
Hãng sản xuất: Ingco / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
260
Hãng sản xuất: TPC / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
261
Hãng sản xuất: Nikawa / Công suất (W): 1400 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
262
Hãng sản xuất: PIGEON / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 4600 / Chức năng: -, Điều tốc/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1850 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
263
Hãng sản xuất: Dera / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
264
Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 4600 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2100 / Trọng lượng (kg): 7.6 /
Liên hệ gian hàng
265
Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 4.3 /
Liên hệ gian hàng
266
Hãng sản xuất: RITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 255 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
267
Hãng sản xuất: Aeg / Đường kính lưỡi cắt (mm): 165 / Tốc độ không tải (rpm): 6100 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 3.7 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
268
Hãng sản xuất: Usa - Max / Đường kính lưỡi cắt (mm): 180 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
269
Hãng sản xuất: Sencan / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
270
Hãng sản xuất: RITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4200 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  >