• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 748.146
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
273 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
181
Hãng sản xuất: Sencan / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
182
Hãng sản xuất: DEWALT / Đường kính lưỡi cắt (mm): 160 / Tốc độ không tải (rpm): 5200 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
183
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 5 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 2100 / Trọng lượng (kg): 7.8 / Xuất xứ: Armenia /
Liên hệ gian hàng
184
Hãng sản xuất: Sealey / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 4200 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 19 / Xuất xứ: England /
Liên hệ gian hàng
185
Hãng sản xuất: Fong Ho / Đường kính lưỡi cắt (mm): 250 / Tốc độ không tải (rpm): 100 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 240 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
186
Hãng sản xuất: Fong Ho / Đường kính lưỡi cắt (mm): 405 / Tốc độ không tải (rpm): 3200 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 600 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
187
Hãng sản xuất: Fong Ho / Đường kính lưỡi cắt (mm): 300 / Tốc độ không tải (rpm): 100 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 320 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
188
Hãng sản xuất: Fong Ho / Đường kính lưỡi cắt (mm): 350 / Tốc độ không tải (rpm): 86 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 340 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
189
Hãng sản xuất: Usa - Max / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
190
Hãng sản xuất: GMC / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 94 / Công xuất (W): 2300 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Australia /
Liên hệ gian hàng
191
Hãng sản xuất: GMC / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 16254 / Trọng lượng (kg): 4.09 / Xuất xứ: Australia /
Liên hệ gian hàng
192
Hãng sản xuất: METABO / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Australia /
Liên hệ gian hàng
193
Hãng sản xuất: Sealey / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 4600 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: United Kingdom /
Liên hệ gian hàng
194
Hãng sản xuất: Sencan / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
195
Hãng sản xuất: Ken / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1350 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
196
Hãng sản xuất: NASA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 47000 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1400 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
197
Hãng sản xuất: - / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 550 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
198
Hãng sản xuất: AEG / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 5800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 4.8 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
199
Hãng sản xuất: AEG / Đường kính lưỡi cắt (mm): 184 / Tốc độ không tải (rpm): 5800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 4.8 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
200
Hãng sản xuất: RITA / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1400 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
201
Hãng sản xuất: Sencan / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4500 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
202
Hãng sản xuất: Yato / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
203
Hãng sản xuất: Hitachi / Đường kính lưỡi cắt (mm): 305 / Tốc độ không tải (rpm): 4000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1520 / Trọng lượng (kg): 19 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
204
Hãng sản xuất: National / Đường kính lưỡi cắt (mm): 110 / Tốc độ không tải (rpm): 2000 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
205
Hãng sản xuất: BOSCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 160 / Tốc độ không tải (rpm): 4700 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 4.2 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
206
Hãng sản xuất: - / Đường kính lưỡi cắt (mm): 140 / Tốc độ không tải (rpm): 4000 / Chức năng: Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
207
Hãng sản xuất: HELI / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 3.1 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
208
Hãng sản xuất: Fong Ho / Đường kính lưỡi cắt (mm): 355 / Tốc độ không tải (rpm): 3200 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 900 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
209
Hãng sản xuất: Ximax / Đường kính lưỡi cắt (mm): 180 / Tốc độ không tải (rpm): 5000 / Chức năng: -, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Singapore /
Liên hệ gian hàng
210
Hãng sản xuất: TOSAN / Đường kính lưỡi cắt (mm): 190 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
211
Hãng sản xuất: Ryobi / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1350 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Úc /
Liên hệ gian hàng
212
Hãng sản xuất: Ferm / Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 3900 / Chức năng: -, Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2200 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
213
Hãng sản xuất: Bbk-Boson / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1250 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
214
Hãng sản xuất: Sharp Arrow / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 70 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 170 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
215
Hãng sản xuất: Usa - Max / Đường kính lưỡi cắt (mm): 250 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
216
Hãng sản xuất: METABO / Đường kính lưỡi cắt (mm): 160 / Tốc độ không tải (rpm): 6000 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1010 / Trọng lượng (kg): 3.4 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
217
Hãng sản xuất: CAOCH / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5500 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, Cưa kim loại, / Độ ồn: 0 / Công xuất (W): 1150 / Trọng lượng (kg): 3.7 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
218
Hãng sản xuất: Dremel / Công suất (W): 710 / Trọng lượng (kg): 3.75 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
219
Hãng sản xuất: Ingco / Công suất (W): 1400 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
220
Hãng sản xuất: Usa - Max / Đường kính lưỡi cắt (mm): 230 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ, Cưa kim loại/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
221
Hãng sản xuất: Sharp Arrow / Đường kính lưỡi cắt (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 14000 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 160 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
222
Hãng sản xuất: HELI / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 5600 / Chức năng: Cắt góc nghiêng, Cưa gỗ, / Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
223
Đường kính lưỡi cắt (mm): 235 / Tốc độ không tải (rpm): 4100 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 2030 / Trọng lượng (kg): 7.15 /
Liên hệ gian hàng
224
Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 4800 / Chức năng: -/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1450 / Trọng lượng (kg): 4.65 /
Liên hệ gian hàng
225
Hãng sản xuất: Anchor / Đường kính lưỡi cắt (mm): 185 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Chức năng: Cưa gỗ/ Độ ồn(dB): 0 / Công suất (W): 1150 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  >