• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 709.845
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
775 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
750.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Makita / Xuất xứ: Nhật Bản / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 1 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Công suất (W): 0 /
760.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Makita / Xuất xứ: Nhật Bản / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 12 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Công suất (W): 0 /
780.000 ₫
4
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1200 /
920.000 ₫
5
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
990.000 ₫
6
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1500 /
1.050.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1500 /
1.100.000 ₫
8
Hãng sản xuất: V-jet / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Công suất (W): 1200 /
1.100.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 90 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
1.160.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Công suất (W): 1200 /
1.250.000 ₫
11
Hãng sản xuất: V-jet / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 6 / Công suất (W): 1200 /
1.330.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Ozito / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 20 / Trọng lượng (kg): 4.7 / Công suất (W): 1250 /
1.380.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Jetta / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1800 /
1.400.000 ₫
14
Hãng sản xuất: IZI / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 760 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
1.480.000 ₫
15
Hãng sản xuất: V-jet / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1200 /
1.480.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Bosch / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 0 /
1.499.000 ₫
17
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 70 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 2000 /
1.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: V-jet / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 48 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1200 /
1.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Global / Xuất xứ: Malaysia / Dung tích (L): 23 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1600 /
1.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 324 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
1.520.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Chao Bảo / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
1.540.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1200 /
1.550.000 ₫
23
Hãng sản xuất: IZI / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1200 /
1.550.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Mỹ / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
1.550.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Mỹ / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
1.550.000 ₫
26
Hãng sản xuất: J-Tech / Xuất xứ: Trung Quốc / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 90 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
1.600.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 324 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1600 /
1.690.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Công suất (W): 1400 /
1.700.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Eurotech / Xuất xứ: Thailand / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 153 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 10 / Công suất (W): 1200 /
1.700.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Jetta / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 20 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
1.700.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Topclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 23 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 10 / Công suất (W): 1200 /
1.700.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 32 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1400 /
1.740.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 90 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Công suất (W): 1200 /
1.740.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
1.750.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Lavor / Xuất xứ: Ý / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 380 / Công suất (W): 1000 /
1.750.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Se-Clean / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Công suất (W): 1400 /
1.750.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 90 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Công suất (W): 1200 /
1.760.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 0 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1200 /
1.760.000 ₫
39
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 48 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 0 /
1.800.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Thái Lan / Dung tích (L): 23 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1400 /
1.800.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Jetta / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 19 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1200 /
1.800.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Hiclean / Xuất xứ: Đang cập nhật / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Công suất (W): 1500 /
1.800.000 ₫
43
Hãng sản xuất: IPC Portotecnica / Xuất xứ: Italy / Dung tích (L): 25 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 170 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 10 / Công suất (W): 1050 /
1.800.000 ₫
44
Hãng sản xuất: CAMRY / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 30 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 53 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 0 /
1.800.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Chao Bảo / Xuất xứ: China / Dung tích (L): 15 / Lưu Lượng Gió (m3/h): 0 / Cột áp (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Công suất (W): 1000 /
1.800.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>