• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 734.625
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
87 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
46
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm lưu lượng lớn / Lưu lượng gió (m3/h): 6500 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 3750 / Xuất xứ: China /
18.000.000 ₫
47
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm hút bụi / Lưu lượng gió (m3/h): 8000 / Đường kính cánh (mm): 450 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: - /
18.000.000 ₫
48
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 12000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: - /
18.000.000 ₫
49
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 10000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 7456 / Xuất xứ: Vietnam /
18.500.000 ₫
50
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 9000 / Đường kính cánh (mm): 450 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 5592 / Xuất xứ: Vietnam /
19.000.000 ₫
51
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 12000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 7456 / Xuất xứ: Vietnam /
19.000.000 ₫
52
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 12000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 7456 / Xuất xứ: Vietnam /
24.400.000 ₫
53
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm lưu lượng lớn / Lưu lượng gió (m3/h): 12000 / Đường kính cánh (mm): 550 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 7500 / Xuất xứ: China /
25.000.000 ₫
54
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm lưu lượng lớn / Lưu lượng gió (m3/h): 9000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 5625 / Xuất xứ: China /
26.000.000 ₫
55
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 13000 / Đường kính cánh (mm): 530 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 11185 / Xuất xứ: China /
26.500.000 ₫
56
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 15000 / Đường kính cánh (mm): 550 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 11185 / Xuất xứ: Vietnam /
27.000.000 ₫
57
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 18000 / Đường kính cánh (mm): 650 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 14913 / Xuất xứ: Vietnam /
33.000.000 ₫
58
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 18000 / Đường kính cánh (mm): 570 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 14913 / Xuất xứ: Vietnam /
33.500.000 ₫
59
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 15000 / Đường kính cánh (mm): 520 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: - /
34.500.000 ₫
60
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm lưu lượng lớn / Lưu lượng gió (m3/h): 15000 / Đường kính cánh (mm): 600 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 11250 / Xuất xứ: China /
35.000.000 ₫
61
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 20000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 14913 / Xuất xứ: Vietnam /
39.750.000 ₫
62
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 15000 / Đường kính cánh (mm): 550 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 11185 / Xuất xứ: Vietnam /
41.000.000 ₫
63
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 22000 / Đường kính cánh (mm): 600 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 18642 / Xuất xứ: Vietnam /
43.500.000 ₫
64
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 25000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 18642 / Xuất xứ: Vietnam /
48.000.000 ₫
65
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 18000 / Đường kính cánh (mm): 650 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 14913 / Xuất xứ: Vietnam /
49.000.000 ₫
66
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 30000 / Đường kính cánh (mm): 750 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 22370 / Xuất xứ: Vietnam /
49.000.000 ₫
67
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 25000 / Đường kính cánh (mm): 630 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 22370 / Xuất xứ: Vietnam /
52.000.000 ₫
68
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 30000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 22370 / Xuất xứ: Vietnam /
54.000.000 ₫
69
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm lưu lượng lớn / Lưu lượng gió (m3/h): 30000 / Đường kính cánh (mm): 750 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 22500 / Xuất xứ: China /
66.000.000 ₫
70
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm lưu lượng lớn / Lưu lượng gió (m3/h): 35000 / Đường kính cánh (mm): 800 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 30000 / Xuất xứ: China /
88.000.000 ₫
71
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 45000 / Đường kính cánh (mm): 1000 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 29827 / Xuất xứ: Vietnam /
99.000.000 ₫
72
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 45000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 50 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
123.000.000 ₫
73
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm lưu lượng lớn / Lưu lượng gió (m3/h): 40000 / Đường kính cánh (mm): 850 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 37500 / Xuất xứ: China /
150.000.000 ₫
74
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 55000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 60 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
166.740.000 ₫
75
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 30000 / Đường kính cánh (mm): 750 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 22370 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
76
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 9000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 5592 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
77
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 58000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 44741 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
78
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 5300 / Đường kính cánh (mm): 250 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 150 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
79
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 38000 / Đường kính cánh (mm): 840 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 29827 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
80
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 6500 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 3728 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
81
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 25000 / Đường kính cánh (mm): 600 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 18750 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
82
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 38000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 29827 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
83
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 3200 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 1491 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
84
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 5000 / Đường kính cánh (mm): 360 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 2237 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
85
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 15000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 11185 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
86
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 92000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 74569 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
87
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 12000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 7456 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Trang:  <  1  2