• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 924.150
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
44 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Deton / Loại: - / Lưu lượng gió (m3/h): 0 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 80 / Xuất xứ: - /
1.300.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Deton / Loại: - / Lưu lượng gió (m3/h): 950 / Đường kính cánh (mm): 200 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2500 / Công suất (W): 100 / Xuất xứ: - /
2.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Deton / Loại: - / Lưu lượng gió (m3/h): 0 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 150 / Xuất xứ: - /
2.680.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Toàn Cầu / Loại: Quạt ly tâm trực tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 1600 / Đường kính cánh (mm): 250 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1500 / Công suất (W): 1100 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm hút bụi / Lưu lượng gió (m3/h): 1200 / Đường kính cánh (mm): 280 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: - /
5.600.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1100 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 3000 / Công suất (W): 1100 / Xuất xứ: Vietnam /
8.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Duson / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1500 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2900 / Công suất (W): 2200 / Xuất xứ: China /
8.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1000 / Đường kính cánh (mm): 380 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 3000 / Công suất (W): 1100 / Xuất xứ: Vietnam /
8.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm hút bụi / Lưu lượng gió (m3/h): 3600 / Đường kính cánh (mm): 360 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: - /
11.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 3200 / Đường kính cánh (mm): 320 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 1491 / Xuất xứ: Vietnam /
11.100.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 6500 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 3750 / Xuất xứ: Vietnam /
11.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 6000 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 3728 / Xuất xứ: Vietnam /
11.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Phương Linh / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 1900 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 3000 / Công suất (W): 1500 / Xuất xứ: Vietnam /
12.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 6500 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 3728 / Xuất xứ: Vietnam /
14.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm lưu lượng lớn / Lưu lượng gió (m3/h): 6500 / Đường kính cánh (mm): 400 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 3750 / Xuất xứ: China /
18.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 12000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: - /
18.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm hút bụi / Lưu lượng gió (m3/h): 8000 / Đường kính cánh (mm): 450 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: - /
18.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 9000 / Đường kính cánh (mm): 450 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 5592 / Xuất xứ: Vietnam /
19.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm lưu lượng lớn / Lưu lượng gió (m3/h): 9000 / Đường kính cánh (mm): 500 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 5625 / Xuất xứ: China /
26.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 13000 / Đường kính cánh (mm): 530 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 11185 / Xuất xứ: China /
26.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 18000 / Đường kính cánh (mm): 570 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 14913 / Xuất xứ: Vietnam /
33.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 15000 / Đường kính cánh (mm): 520 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Xuất xứ: - /
34.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 20000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 14913 / Xuất xứ: Vietnam /
39.750.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 15000 / Đường kính cánh (mm): 550 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 11185 / Xuất xứ: Vietnam /
41.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm cao áp / Lưu lượng gió (m3/h): 22000 / Đường kính cánh (mm): 600 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 2800 / Công suất (W): 18642 / Xuất xứ: Vietnam /
43.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 25000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 18642 / Xuất xứ: Vietnam /
48.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 30000 / Đường kính cánh (mm): 750 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 22370 / Xuất xứ: Vietnam /
49.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 18000 / Đường kính cánh (mm): 650 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 14913 / Xuất xứ: Vietnam /
49.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 30000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 22370 / Xuất xứ: Vietnam /
54.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm lưu lượng lớn / Lưu lượng gió (m3/h): 30000 / Đường kính cánh (mm): 750 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 22500 / Xuất xứ: China /
66.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 45000 / Đường kính cánh (mm): 1000 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 29827 / Xuất xứ: Vietnam /
99.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 45000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 50 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
123.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm lưu lượng lớn / Lưu lượng gió (m3/h): 40000 / Đường kính cánh (mm): 850 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 37500 / Xuất xứ: China /
150.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 6500 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 3728 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 9000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 5592 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 12000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 7456 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 15000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 11185 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 58000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 44741 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Quạt ly tâm trung áp / Lưu lượng gió (m3/h): 5300 / Đường kính cánh (mm): 250 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 150 / Xuất xứ: Đài Loan /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 5000 / Đường kính cánh (mm): 360 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 2237 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 92000 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 74569 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 30000 / Đường kính cánh (mm): 750 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 22370 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 25000 / Đường kính cánh (mm): 600 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 1450 / Công suất (W): 18750 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: Đại Phong / Loại: Quạt ly tâm gián tiếp / Lưu lượng gió (m3/h): 3200 / Đường kính cánh (mm): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Tốc độ quay (vòng/phút): 0 / Công suất (W): 1491 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng